Pexeso: kybernetické vzdělávání hrou a bez počítače

Dnešní děti umí přehrát video na tabletu často dříve, než vysloví svoji první větu a herní aplikace jsou u našich nejmenších mnohdy oblíbenější než dřevěné kostky. Při zjištění, že koupě líbivého kloboučku na virtuální panenku odečetla z účtu sumu, která může převyšovat cenu reálného módního doplňku, se pak rodiče začnou zajímat o bezpečnostní nastavení, a co vlastně jejich děti na počítači dělají.

Podzimní novoty v Tablexii!

V Tablexii nezahálíme a neustále se ji snažíme vylepšovat. Po spuštění nového motivačního systému přišla další novinka, a to změna v detektivově kanceláři. Původní dveře, kterými se dalo vstoupit do ulice plné her, jsme zazdili a nově ke vstupu do her slouží nástěnka v kanceláři, která tím našla své uplatnění. Při rozkliknutí nástěnky se zobrazí seznam her společně s progress bary, které jsme zároveň přidali i do postranního menu, tudíž hráč má dokonalý přehled o tom, kterou hru by měl ještě odehrát, aby se dočkal povýšení.

Tablexia tour

S příchodem nové verze Tablexie jsme se rozhodly zapracovat na propagaci aplikace a vydaly jsme se s ní na česko-slovenskou tour. Nejprve jsme se vypravily do Banské Bystrice, kde nás čekala prezentace a workshop pro pracovníky z center pedagogicko-psychologického poradenství a prevence. Mile nás překvapilo, jak velký zájem o naši přednášku byl. Sjelo se sem na 40 pracovníků z celého Slovenska, kteří si aplikaci vyzkoušeli a poté nadšeně debatovali o jejích výhodách a možnostech využití, neboť jim takováto pomůcka pro reedukaci scházela. Reakce byly vskutku pozitivní a dostalo se nám i několika pozvání na další setkání. Zásluhu nad tímto setkáním má paní doktorka Daniela Žilinčíková z CPPPaP v Banské Bystrici, která akci organizovala. Ovšem ještě před samotnou Banskou Bystricí jsme se zastavily na Základní škole V. Beniaka v Chynoranech, abychom aplikaci ukázaly a otestovaly se slovenskými dětmi. Toto testování slovenské verze nám doposud chybělo přesto, že v samotných začátcích vzniku slovenské Tablexie pilotní testování provedl pan docent Erik Žovinec, který se na vzniku slovenské verze podílel. Nebylo však v jeho silách pokračovat v dlouhodobém testování dětí a nám v dalším testování a sběru dat bránila vzdálenost a hlavně nedostatek kontaktů. Na ZŠ V. Beniaka nás čekalo celkem 20 dětí, které práce s aplikací bavila i přes prvotní neúspěchy, jež potkají každého, kdo se vydá na dráhu potírání zločinu, protože jak už každý ví – žádný učený detektiv ještě z nebe nespadl.

Nová Tablexia je tady!

Tento týden jsme vydali dlouho očekávanou novou verzi aplikace Tablexia pro děti s dyslexií. Ta oproti předchozím verzím obsahuje řadu vylepšení a novinek, jako je třeba spojení více jazykových verzí do jedné aplikace či synchronizace účtů. Hlavní novinkou je ale dostupnost aplikace i pro platformu iOS. Tablexia totiž  byla až do nedávna dostupná pouze pro Android, a proto jsme se rozhodli vyhovět i příznivcům jablíčkových zařízení a celou aplikaci přepsat tak, aby bylo možné vytvářet ji pro obě platformy. Od tohoto týdne je tedy možné zdarma si stáhnout a zahrát Tablexii i na iPadech.

Tablexia bude mluvit německy

O tom, že připravujeme Tablexii v letošním roce i pro uživatele Apple zařízení a jak realizace probíhá, zde již Luboš Horáček psal. Pro tento krok jsme se rozhodli na základě velkého množství žádostí o iOS verzi ze strany jak samotných dětí, tak pracovníků poradenských zařízení a škol, kde využívají iPady a není pro ně proto možné zapojit Tablexii do reedukace dětí s dyslexií přesto, že by ji rádi využívali.

Pracujeme na vývoji Tablexie pro iOS

Při vývoji Tablexie jsme zpočátku počítali pouze s Android aplikací pro tablety. Poté, co jsme Tablexii upravili i pro telefony, přišel čas pro další krok ve vývoji. Tímto krokem je podpora další důležité platformy, kterou je iOS. Místo kroku vpřed to ale znamenalo spíše vrátit se na začátek a hru napsat zcela znovu pro druhou platformu.

Tablexia a Česká hra roku 2014

Aplikace Tablexia získala za dobu své existence stabilní místo v mnoha poradenských pracovištích a školách a to jako pomůcka při reedukaci dětí s dyslexií. Umožňuje totiž trénink zaměřený přesně na schopnosti, které jsou u takových dětí oslabené. A díky dlouhodobému testování aplikace jsme byli schopni ji přizpůsobit přesně pro cílovou skupinu, pro niž je aplikace určena. Pro tradiční hráče by totiž hraní jednotlivých miniher nemělo být ani příliš těžké, aby měli chuť hraní vzdát, ani tak jednoduché, že by se při hraní nic nového nenaučili.