28 dní poté

Neděste se, nepůjde o žádnou hrůzu jako ve stejnojmenném filmu, ale o malou statistiku po měsíci plného provozu DNSSEC pro domény .cz a 0.2.4.e164.arpa (ENUM). Tedy:

  • celkově registr obsahuje 245 domén chráněných pomocí DNSSEC (239 .cz a 6 ENUM)
  • domény jsou rozděleny mezi 93 různých držitelů
  • podíly registrátorů na trhu DNSSEC jsou Active 24 84 %, INTERNET CZ 5 %, General Registry 2 % a Media4web a Ignum po 0,5 % (zbytek do sta procent jsou domény CZ.NIC).

Bez mála 250 domén je celkem úspěch, i když je to spíše pocitová záležitost, není totiž moc s čím porovnávat…

PT

dotIDN se blíží

Dlouho očekávaná událost se blíží. Je to už poměrně dávno, kdy se některé státy, které nepoužívají latinku, začaly hlásit o svá práva. Technologie internationalized domain names (IDN) byla představena v mnoha národních doménách, ale bohužel nepřinášela to, co se od ní očekávalo. Jedním z hlavních důvodů pro zavedení IDN bylo zpřístupnit Internet uživatelům, kteří neovládají latinku. Z našeho českého pohledu to zní možná neuvěřitelně, ale svět je plný lidí, kteří neznají naší (nebo alespoň anglickou) abecedu a používají úplně jiná písma.

Aby tito lidé nemuseli používat latinku pro psaní internetových adres, zavedly národní registry mnoha zemí IDN. Nicméně kýžený efekt se dostavuje jen velmi zvolna. Problémem je, že příslušná adresa je až na dvě části téměř celá v národní abecedě. Jako na příklad se podívejme na URL Tokijské University – http://東京理科大学.jp. Označení protokolu je v latince, i když to by jistě šlo snadno obejít nastavením prohlížeče, ale hlavně národní doména je v latince. Takže zájemce o studium nejenom, že musí znát latinku, ale ještě je nucen 2x přepnout klávesnici, aby toto URL napsal. To mu tedy příliš situaci nezlehčuje.

Proto začaly mnohé „nelatinské“ státy tlačit na ICANN, aby umožnil vznik nelatinkových domén nejvyšší úrovně nebo-li, aby zavedl dotIDN. Bohužel žádný z těchto žadatelů nepřišel s nějakým jednoduchým systémem, podle kterého by tyto domény vznikaly. Celá problematika se dotýká mnoha vzájemně propojených záležitostí jakými jsou třeba stát, jazyk, písmo, národ. ICANN zareagoval tak, že odstartoval test dotIDN a spustil proces nazvaný fast-track, který by umožnil zavedení dotIDN pro státy s urgentní potřebou, bez nastavení přesných pravidel. Předpokládalo se, že pár států tuto možnost využije, vznikne několik nekonfliktních a obecně akceptovaných domén a ICANN bude mít čas stanovit globální pravidla pro dotIDN. Bohužel ani fast-track nepostupuje tak rychle, jak se očekávalo a tak se mu posměšně přezdívá not-so-slow-track.

Nicméně proces pokračuje a ICANN nedávno obeslal všechny správce národních domén s dotazem, zda-li budou mít zájem o dotIDN ve fast-track a jak by taková doména měla vypadat. My tady v Čechách asi těžko prokážeme urgentní potřebu, takže se jen můžeme nechat překvapit, jak tento dotazník dopadne.

Ondřej Filip

Kéž by byl DNSSEC všude

Jak si povídám s mnoha lidmi o technologii DNSSEC, setkal jsem se s názorem, že trochu přeháníme, že možnost napadnout DNS server je pouze teoretická a že se vlastně nic neděje. Proto bych rád uvedl jednu poměrně dobře popsanou kauzu, na kterou před časem upozornil Websense. DNS servery jednoho ISP v Číně byly napadeny právě cache poisoningem. A nebyl to ISP nijak malý, mluvíme o China Netcom (CNC) s 20 milióny broadband uživatelů a se 110 miliony dialupisty! Nešlo o zcela klasický útok proti konkrétní stránce. Totiž v případě, že zákazník CNC napíše špatnou adresu, je přesměrován na reklamní stránku CNC. Ta slouží k vylepšení příjmů CNC a je jistě celkem hojně navštěvována. Nicméně v důsledku útoku byli zákazníci přesměrováni na stránky útočníka, které se snažily zneužít chyby v prohlížeči a pluginech a zavirovat počítače zákazníků.

Je evidentní, že CNC díky počtu uživatelů útočníky láká, ale je jen otázkou času, kdy přijdou útoky i proti menším sítím (tedy jestli už nepřišly). Získat na Internetu program, který na DNS útočí je otázka pár minut…

Ondřej Filip

Spokojenost s VoIP potvrdil i průzkum mezi návštěvníky ENUM Day 2

Ve středu 17. září se v prostorách pražského Rock Café uskutečnil druhý ročník konference ENUM Day věnovaný jak této mladé technologii, tak IP telefonii vůbec. Každý, kdo přišel, dostal při registraci dotazník s několika otázkami. První z nich se týkala toho, jak návštěvníci využívají VoIP. Téměř 82 % respondentů používá VoIP služby aktivně a jak je vidět z přiloženého grafu, jsou s nimi spokojeni. Ti nespokojení uvedli jako důvody problémy s kodeky a předpojatost možných uživatelů. Zajímavé jistě je, že žádný z dotazovaných nezmínil kvalitu hovoru, na níž upozorňují při odmítání ENUM především velcí a zavedení telekomunikační operátoři.

Další dotazy na účastníky konference byly na zavedení technologie ENUM:

  • téměř 64 % dotázaných uvažuje o možnosti využití ENUM
  • 5 % již ENUM používá
  • rozhodnutá není necelá pětina dotázaných.

Jako hlavní výhodu ENUM uváděli dotazovaní úsporu nákladů za telekomunikační služby. Mezi dalšími benefity této služby byly zmíněny lepší dosažitelnost kolegů, obchodních partnerů nebo zákazníků, image firmy a větší nezávislost telefonního trhu. Zavedením ENUM chtějí dotazovaní podpořit novou technologii, která překonává při svých začátcích očekávané komunikační bariéry.

Anna Filínová