IDN v .eu běží, co bude dál?

Minulý čtvrtek zde kolega Martin Peterka glosoval spuštění IDN v doméně .eu. Celkem logicky jsme pečlivě sledovali, jak se bude IDN v této doméně vyvíjet. Za první hodinu bylo zaregistrováno téměř 40.000 domén, za celý den pak zhruba 50.000. Nezbývá než EURidu pogratulovat, jak celou akci zvládl.

Nechci se zde pouštět do rozborů, jaký to bude mít dopad na Čechy či doménu .cz a zda-li nám tento krok sdružení EURid něco ukáže nebo alespoň naznačí. Toto jistě kvalitně zvládnou jak ortodoxní odpůrci tak ortodoxní příznivci IDN. Spíše jsem si v této souvislosti povšiml, že na nejpřednějších příčkách nefigurují občané států, které latinku nepoužívají, tedy Řekové a Bulhaři.

Proč tomu tak je? Vždyť přeci oni by měli nejvíce vyžadovat své národní znaky? Domnívám se, že problém je právě v té latinkové koncovce .eu. Ne snad, že bych podezříval zástupce obou zmíněných národů z toho, že se cítí být méně evropští. Domnívám se ale, že je pro ně trochu nepraktické napsat doménu druhého řádu třeba cyrilicí a pak přepnout na latinku a dopsat .eu.

Otázkou tedy je, zdali by i EURid nebo spíše Evropská komise neměli zažádat o přidělení .eu v řecké abecedě a cyrilici. I když právě v cyrilici by еурид.еу (či еурид.ес – dle Европейски съюз) jistě také vypadalo jako napůl z latinky.

Ondřej Filip

Velký den domény .eu

Dnes ráno spustilo sdružení EURid velkou akci. Otevřelo totiž svůj registr systému IDN. Teď už je tedy možné registrovat v doméně .eu domény obsahující národní znaky všech abeced používaných v Evropské unii.

Nutno podotknout, že v tomto případě nejde pouze o obligátní „háčky a čárky“, o kterých je zpravidla mezi veřejností řeč, když mluvíme o IDN v doméně .cz. Je potřeba si uvědomit, že součástí EU jsou i země, které nepoužívají latinku. A těch se IDN týká také – je možné (mimo jiné) registrovat i všechny znaky řecké a bulharské abecedy.

Celá akce probíhá bez jakýchkoliv sunrise období nebo jiného zvýhodnění. IDN domény jsou prostě uvolněny k registraci naráz a platí tedy – stejně jako pro ostatní domény – pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Na akci se připravoval nejen EURid a budoucí držitelé vysněných domén, ale samozřejmě i registrátoři. Někteří z nich spustili systém předregistrací, kde je možné předběžně požádat o registraci IDN domény a mít tak šanci dostat se k ní mezi prvními.

Samotné rozhodnutí o tom, že nebude aplikována žádná sunrise, se může zdát odvážné. Napadlo mne, proč EURid nepostupuje stejně, jako před dvěma lety správci domény .es (Španělsko), kteří vyhlásili při startu IDN přednostní právo pro držitele ASCII tvarů domén. Když se nad tím ale zamyslíte, je odpověď jasná. Stanovit kriteria mapování IDN znak – ASCII znak (u nás tedy třeba typicky š-s) je poměrně jednoduché pro jeden konkrétní stát. Mezi státy se ale tato pravidla liší, viz třeba přehlasované „ű“, které se v Německu a Rakousku do ASCII přepisuje jako „ue“, zatímco my bychom ho nahradili prostě písmenkem „u“ apod.

Tohle zesynchronizovat a uhlídat napříč 23 jazyky Evropy se zdá být už poněkud tvrdším oříškem…  A to jsem do toho nezamíchal bulharskou cyrilici a řeckou alfabetu :-).

Můžeme tedy sledovat, jak celá akce, která technicky jednoduchá rozhodně není, dopadne.

Osobně přeji hodně štěstí EURIdu (nejen) v průběhu prvních hodin po spuštění a všem novým držitelům IDN domén spokojenost s jejich užíváním.

Mimochodem – seznam všech podporovaných znaků (pokud vás to zajímá) naleznete na stránkách sdružení EURid.

Martin Peterka