Vydáváme nový materiál pro děti zaměřený na sexuální zneužívání

Dnešní datum, 1. června, má ráda většina dětí na celém světě, protože slaví svůj „den“. Mezinárodní den dětí však neslouží jen k tomu, aby děti dostávaly dárky a aby se konaly různé společenské a sportovní akce. U jeho příležitosti si připomínáme, že děti mají svá práva a potřeby. Kromě práva na životní úroveň, na vzdělání a mnoha dalších mají i právo na zdraví (nejen fyzické, ale i duševní) a také právo na ochranu před násilím.

Krátké vlny: Evropští regulátoři proti fair share nesmyslu

Dne 19. května 2023 skončila lhůta pro zaslání příspěvků do veřejné konzultace, kterou pořádala Evropská komise na téma „Budoucnost odvětví elektronických komunikací a jeho infrastruktury“. V minulých Krátkých vlnách jsem doporučoval k přečtení příspěvek Internet Society, dnes musím vřele doporučit příspěvek, který do Evropské komise zaslal a následně i zveřejnil BEREC. I když podle interních zdrojů byla ohledně zveřejnění ostrá debata, jsem rád, že nakonec zvítězila transparentnost, kterou by regulátoři měli mít ve své DNA.

Nový útok na weby v Česku

V posledních týdnech jsme na našich honeypotech zaznamenali novou aktivitu útočníků. Mini honeypoty, které může aktivovat každý uživatel Turrisu poskytují zajímavé informace o tom, jaké útoky jsou na router vedeny. Na Turrisu lze aktivovat HTTP, FTP, TELNET, a SMTP mini honeypoty. Všechny zaznamenávají, kromě jiného, jména a hesla, která používá útočník při pokusech o přihlášení. Lze tak identifikovat IP adresy útočníků a nejčastěji používaná jména a hesla.

Adulto.cz využívá MojeID k ověření věku v elektronických obchodech

MojeID od začátku poskytuje ověřené informace o věku uživatele. Jedná se o datum narození, případně pouze informaci, zda je uživatel 18+. K tomu potřebuje uživatel tzv. ověřený účet a poskytovatel služby plný přístup.

Přednášky o kybernetické bezpečnosti ve výchovných ústavech, cílem je posílit online ochranu a povědomí u dětí

V průběhu května jsme navštívili tři výchovné ústavy s přednáškami o bezpečnosti dětí v online prostoru. Výchovné ústavy představují prostředí, kde se nacházejí děti a mladiství, kteří zažili různé obtížné situace a často mají omezené zkušenosti s kybernetickou bezpečností. V reakci na rostoucí výzvy digitálního světa se výchovné ústavy zaměřují na posilování povědomí dětí o kybernetických hrozbách a ochraně v online prostoru. Přednášky o kybernetické bezpečnosti se staly důležitým nástrojem, který pomáhá těmto dětem rozumět a chránit se před riziky internetu.

Krátké vlny: Doporučení k online pirátství, budoucnost cookies regulace a nebezpečí fair share

I když tento týden probíhá několik akcí zaměřených na digitální svět, namátkou CSNOG 2023 ve Zlíně nebo Internet pro státní správu a samosprávu (ISSS) v Hradci Králové, dovolím si v dnešních Krátkých vlnách otevřít „bruselské okénko“.

Krátké vlny: Budoucnost pásma 6 GHz a pozvání na CSNOG 2023

Za 199 dní se bude konat Světová radiokomunikační konference, kde správci spektra z členských států Mezinárodní telekomunikační unie budou rozhodovat o úpravách Radikomunikačního řádu, pravidel využívání rádiového spektra. Jedním z bodů konference je rozhodnutí o využívání pásma 6 GHz a jednotliví uživatelé spektra nyní předkládají regulátorům své argumenty, kterými by je přesvědčili o svém pohledu na budoucí využívání rádiového spektra.

Jak jsem se stal vývojářem Debianu

Toto je příběh z dávných časů, z časů mýtů a legend na přelomu milénia, kdy IT korporace byly malicherné a kruté a stíhaly lidstvo útrapami. V těch dobách Microsoft ovládl železnou rukou trh s operačními systémy a s ním i trh s prohlížeči internetu, čímž uvrhl lidstvo do technologické temnoty. Stroje, které dříve řídili schopní inženýři v otevřené spolupráci, začali ovládat chamtiví podnikatelé. Revoluční technologie, které měly sloužit všem, byly pomalu ale jistě degradovány na nástroj kontroly bohatých a mocných, kteří chtěli být ještě bohatší a mocnější.