Právnický seminář i letos úspěšný

Ve čtvrtek 15. května se uskutečnil seminář „Aktuální právní otázky doménových jmen“, který připravilo sdružení CZ.NIC ve spolupráci s Českou advokátní komorou.

Semináře určeného pro odbornou právnickou veřejnost se zúčastnilo přes 80 zájemců z řad soudců, advokátů i firemních právníků. S velkým zájmem se setkala prezentace Martina Peterky, provozního ředitele sdružení, která byla zaměřena na změny související s přechodem na nový registrační systém, účastníci dostali odpovědi zejména na otázky týkající se držitelů domén a provádění změn, a JUDr. Jána Matejky PhD. z Ústavu státu a práva AV ČR. Tato přednáška byla věnována klasifikaci právní povahy doménových jmen a konfliktům, jenž v souvislosti s jejich užíváním či držením vznikají nebo mohou vzniknout. Neméně zajímavý byl příspěvek JUDr. Jiřího Macka, předsedy Vrchního soudu v Praze, o rozhodovací praxi soudů při rozhodování sporů o doménová jména.

Další části semináře byly věnovány alternativnímu řešení sporů o doménová jména a rozhodování Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, problematice IDN. Účastníkům byl rovněž blíže představen projekt ENUM.

O seminář byl, stejně jako v roce 2006, kdy byl uspořádán poprvé, velký zájem a tak už nyní můžeme říci, že se jistě nekonal naposledy.

Zuzana Durajová

Evropská unie aktivně podporuje IPv6

Česká média informovala poprvé v úterý 27. května o tom, že Evropská komise navrhla kroky, které mají předejít tomu, aby nebyly v blízké budoucnosti vyčerpány internetové adresy současného internetového protokolu IPv4. Výkonný orgán Evropské unie chce více motivovat uživatele internetu k přijetí novějšího a v podstatě neomezeného internetového protokolu IPv6. Současný protokol vydrží podle některých odborníků už jen tři roky. Evropská komise si podle tiskových informací stanovila za cíl prosadit, aby do roku 2010 čtvrtina úřadů, průmyslových podniků a domácností využívala nový protokol IPv6.

Na problém, který znamená stále se snižující počet IP adres a pomalé zavádění nového internetového protokolu, upozorňuje sdružení CZ.NIC již delší dobu. Proto prohlášení zástupců Evropské unie vítá a slibuje si od něj především větší zájem o téma, které je stále aktuálnější. Na konferenci Internet a technologie 08, která se konala minulý týden v Praze, věnovali organizátoři tomuto tématu jeden samostatný blok. V něm a v následné panelové diskusi zmínili přednášející nejen současnou situaci, ale také třeba i velice pravděpodobné výhledy do budoucna.

Podle některých zdrojů nebudou současné IP adresy dostupné již v roce 2011. Neznamená to ale konec internetu, ani omezení jeho fungování. Dojde „pouze“ k tomu, že ho nebude možné dále rozšiřovat a rozvíjet.

Sdružení CZ.NIC, které spravuje registr domén .CZ a ENUM, je jako jedna z mála tuzemských institucí na přechod na nový protokol připraveno.

Ondřej Surý

IDN v českých doménách?

Na konferenci Internet a technologie 08, která se konala 20. května v Praze, představilo sdružení projekt háčkyčárky.cz. Tím znovu otevřelo diskusi na téma IDN v českých doménových jménech a opět vyvolalo otázku, zda zavést do domén s koncovkou .CZ české národní znaky a nejen ty.

Budeme rádi, pokud se k tomuto projektu, tématu, kterému je věnována samostatná internetová stránka http://háčkyčárky.cz, budete chtít vyjádřit; pokud nám napíšete, co si o projektu a tématu samotném myslíte.

Předem vám děkujeme za vaše názory a připomínky.

Ondřej Filip

Reportáž psaná na IPv6

Již nějakou dobu se pravidelně účastním konferencí RIPE, kde se schází lidé okolo internetu a diskutuje se nad jeho dalším vývojem. Centrálním tématem několika posledních konferencí bylo vždy IPv6. To, že IPv4 adresy dochází, víme už nějakou dobu. Přesnější výpočty lze najít třeba na stránkách Geoffa Hustona – http://ipv4.potaroo.net/. Zajímavé je pozorovat trend. S každou další konferencí se počet prezentací o přechodu na IPv6 zvyšuje a zvyšuje se i intenzita naléhání, aby ISP, poskytovatelé obsahu i další velcí hráči byli na IPv6 připraveni. CZ.NIC svoji síť už od začátku plánoval jako dual stack, jinými slovy v naší síti až na výjimky běží všechno na IPv4 i IPv6 zároveň.

A proč reportáž psaná na IPv6? Sedím teď na RIPE 56 v Berlíně a posledním trochu experimentálním krokem bylo vypnutí IPv4 přístupové sítě od 10:00 do 11:00. To znamená, že jsem teď připojený pouze přes IPv6. Na servery CZ.NICu se dostanu nativní IPv6 konektivitou a do zbytku (zaostalého :-)) IPv4 světa se dostávám přes mechanismus NAT-PT, který zajišťuje přístup IPv6 klientům do sítě IPv4.

Pokud budeme brát vážně statistiky z potaroo.net (a to bychom měli), tak nám do doby, kdy už nebude možné alokovat další IPv4 adresy zbývá tři roky a pár měsíců. A to je setsakramentsky krátká doba na řádné otestování již v existující síti. Pokud jste LIR a zatím nemáte přidělený blok IPv6 a nemáte ani plán nasazení IPv6 ve vaší síti, tak bych vám doporučil začít přemýšlet nad tím, jak IPv6 do vaší sítě nasadíte. A to dříve než bude pozdě a budete to muset dělat hodně narychlo. Rok 2011 neznamená konec světa ani konec internetu. Znamená to však, že většina z vás, kdo ještě ten krok směrem k IPv6 neudělala, ho bude muset udělat.

Ondřej Surý z RIPE 56