Víte, jak využíváte kapacitu vašeho připojení k Internetu?

V rámci projektu Turris jsme již v minulém roce zveřejnili výsledky měření rychlosti připojení jednotlivých uživatelů. V rámci tohoto měření může uživatel sledovat maximální rychlost, kterou jeho linka dosáhla za určité časové období. Zároveň z těchto dat generujeme i globální statistky, ze kterých lze odvodit například to, že polovina našich uživatelů má připojení rychlejší než 20 Mbps (medián v následujícím grafu se pohybuje mezi 20 a 22 Mbps).

Cheatsheet k eliptickým křivkám

Občas se lidé ptají na nějaký tutorial k eliptickým křivkám. Pokud vím, tak žádný rozumný neexistuje. Nejspíš z toho důvodu, že na rozdíl od RSA, které je celkem jednoduše vysvětlitelné, jsou eliptické křivky jen „prachsprostá“ algebra. Naposledy se o tutorial pokusil D. Bernstein přednáškou na 31C3, ale ve výsledku to ještě víc zamotal. My zkusíme jiný přístup – „cheatsheet“ – popíšeme, na co je která křivka dobrá, které jsou ty „špatné“, ale „bez důkazů“.

Sdružení CZ.NIC koproducentem Lovců záhad

Jedním z hlavních poslání sdružení CZ.NIC je šířit osvětu v oblasti doménových jmen a Internetu obecně. Doposud jsme jej naplňovali formou vzdělávacích kurzů v naší Akademii, publikací odborných knih v rámci Edice CZ.NIC či vysíláním seriálu Jak na Internet v televizi. Letos jsme se rozhodli rozšířit pole naší působnosti a stali se koproducenty seriálu pro děti a mládež: Lovci záhad.