Další a další evropské registry se hlásí k DNSSECu

Minulý týden proběhlo jedno z pravidelných pracovních setkání, která pořádá organizace CENTR sdružující většinu evropských a několik dalších registrů národních domén.

Tentokrát bylo setkání monotematické a zaměřilo se na výměnu zkušeností s implementací DNSSECu. Kromě registrů, které již DNSSEC zavedený mají – jako například .cz ;-), se prezentovali i ti správci, kteří momentálně spuštění této bezpečnostní technologie zvažují, plánují ho nebo již jsou v procesu realizace.

O stále rostoucím zájmu o tuto technologii vypovídá následující statistika z průzkumu, který CENTR realizoval v průběhu září mezi svými členy (zúčastnilo se ho 31 registrů): do dnešního dne je DNSSEC v plném provozu v sedmi zemích, v částečném pak v dalších pěti; 15 registrů na jeho zavedení pracuje, pouze 4 zbylé zatím v tomto směru nemají žádné plány. Více následující obrázek, který vydá za 1000 slov:

Do konce roku 2010 by tak mělo mít DNSSEC v plném provozu 11 registrů, do konce roku 2011 potom již celkem 27 a před koncem roku 2012 by se jejich počet měl přiblížit třicítce.

Zajímavou částí setkání byl také pohled z druhé strany – pozvání přijali i zástupci registrátorů, kteří prezentovali svůj názor na věc. Z mého pohledu byly zajímavé dva body.

Prvním z nich je to, že DNSSEC, ač je to z velké části technologická a technická záležitost, má být uživatelům prezentován jinak, jednodušeji, spíše marketingově než technicky. Tento pohled naprosto potvrzuje řešení našich registrátorů Active24 a WEB4U (a v posledních dnech i společnosti TELE3), kteří DNSSEC nabídli většině svých zákazníků zdarma jako součást běžné služby.

Druhým zajímavým bodem je potom zjištění, že ze strany státních a zejména pak samosprávných orgánů je zájem jen velmi vlažný. V jednom z vystoupení popisoval zástupce švédského registrátora projekt, v jehož rámci aktivně oslovovali jednotlivé radnice s nabídkou zabezpečit jim zdarma jejich domény. Bohužel se setkali s absolutním nezájmem a odmítáním (zpravidla se zdůvodněním, že radnice žádné zvláštní zabezpečení nepotřebují). A to je Švédsko země s nejdéle fungujícím DNSSECem na světě.

Martin Peterka

První český registrátor má akreditaci ICANN

Až do začátku srpna nefiguroval v seznamu ICANN akreditovaných registrátorů žádný subjekt z České Republiky. To se ale již změnilo – novým ICANN akreditovaným registrátorem se stala společnost Gransy, která je již téměř dva roky také akreditovaným registrátorem .CZ domén. Je zajímavou otázkou, proč je společnost Gransy jediným registrátorem z ČR, který má přímou akreditaci. Samozřejmě i všichni ostatní registrátoři, které známe z trhu s doménami .CZ, nabízejí registrace domén .com, .org a dalších. Dělají to ale přes prostředníky, jiné akreditované registrátory, a vystupují tak v podstatě v roli subregistrátorů.

Částečnou odpovědí na výše zmíněnou otázku může být také fakt, že největší z registrátorů .CZ využívají služeb mateřských zahraničních firem, které akreditovány jsou a nepotřebují se akreditovat samy. Může to být ale způsobeno i tím, že získat akreditaci ICANN není zase tak jednoduché (už jen v samotné přihlášce je poměrně dost požadavků na podrobné informace o firmě) a není ani zadarmo. Jen roční poplatek dělá aktuálně 4000$. A s tím samozřejmě souvisí i otázka, kolik se vlastně u nás gTLD domén registruje a jestli se tedy registrátorům vůbec vyplatí se do akreditace pouštět… vždyť akreditace pro domény .EU také není zadarmo a přesto ji má celá řada českých subjektů.

Každopádně přeji Gransy hodně štěstí a spoustu nových domén – i když za mne asi hlavně těch s koncovkou .CZ :-)

Martin Peterka

Jak se staráme o své údaje…

Každý z nás, kdo má alespoň jednu doménu, už zřejmě ocenil důležitost správně uvedeného e-mailu v databázi CZ.NIC, resp. v záznamech jednotlivých registrátorů. Okamžiků, kdy je správný e-mail důležitý, je celá řada – ať už se jedná o zasílání hesel k transferu, informací o změnách v záznamu nebo třeba o prodlužování domény.

Na e-maily uvedené v databázi odchází jak výzvy k úhradě poplatku s variabilními symboly, částkou atd. od jednotlivých registrátorů, tak informace přímo z CZ.NIC (o tom, že doména expiruje, je vyřazena z DNS, kdy bude zrušena).

E-mail je po mnoho let (konkrétně od roku 1999) povinnou položkou. Přesto se v databázi vyskytují záznamy, které pocházejí z doby před rokem 1999, které e-mail vyplněný neměly a dodnes nemají.

CZ.NIC se za ty roky pokoušel držitele domén, kteří neměli uvedenu žádnou e-mailovou adresu, několikrát kontaktovat. Nutno konstatovat, že většinou bez valného úspěchu. V registru nadále zůstávalo něco přes tisícovku osob, které neměly e-mail uvedený.

Ve druhé polovině roku 2009 jsme se tedy rozhodli pokusit se s tímto problémem „zatočit“ a intenzivně se mu věnovat. Naši zaměstnanci postupně kontaktovali všechny osoby, které jsou v registru aktuálně navázány alespoň na jednu doménu a požádali je, aby si doplnily údaje v naší databázi. Pro nalezení kontaktů použili všechny možné způsoby, zejména pak samotné webové stránky jednotlivých domén a skutečně se jim podařilo se všemi dotčenými spojit.

Kontakt byl realizován telefonicky – v rámci telefonického hovoru byl volaný upozorněn na situaci, byl mu popsán problém i cesta, jakou lze data opravit, a byl požádán o poskytnutí e-mailové adresy, na kterou mu potom byl popis problému (a postup řešení) zaslán ještě písemně se žádostí o potvrzení přijetí zprávy.

Výsledky akce byly průběžně sledovány a ty osoby, které e-maily nedoplnily, jsme kontaktovali opětovně. Některé z nich až čtyřikrát…

Zajímají vás výsledky celé akce, která probíhala průběžně od června až do listopadu 2009? Z celkového počtu 1 085 kontaktů bez e-mailu se nám jich podařilo vyřešit k dnešnímu dni 452. 287 kontaktů si doplnilo údaje. Ostatní nahradili své záznamy u domén jinými (s platnými adresami), případně došlo ke zrušení jejich domén. Vyjádřeno procenty je to celkem něco málo přes 40 procent.

Je to hodně nebo málo? V porovnání s podobnými akcemi v minulosti je to úspěch. Celá akce navíc bude mít ještě nějakou setrvačnost, takže se dá očekávat, že ta čísla ještě mírně vzrostou.

Pokud se ale nad tímto výsledkem zamyslím z opačného úhlu pohledu, zas tak skvělý mi nepřijde. Takřka denně se totiž setkáváme se stížnostmi, resp. dotazy lidí, kteří o svou doménu přišli, aniž by chtěli. Potom posloucháme nářky typu „o ničem jsem nevěděl, nikdo mi nic neřekl, nikdo mne neinformoval a samozřejmě doménu chci a je přece jasné, že kdyby mi někdo dal vědět, tak jsem ji už dávno zaplatil“. Když pak situaci prověřujeme, zjišťujeme, že e-maily uvedené u těchto osob v databázi už dávno neplatí („ten člověk už u nás přece dávno nepracuje“, „tohoto poskytovatele už dávno nemáme a tedy ani e-maily u něj“), poštovní adresa je jiná („samozřejmě, stěhovali jsme se před třemi lety“) a tak dále.

Těch 633 držitelů, které jsme nyní kontaktovali a kteří si údaje nedoplnili, dostalo šanci navíc. Mohli své problémy vyřešit včas, bez hrozby ztráty peněz, zákazníků, domény. Té šance nevyužili, ačkoliv domény vlastní 10 a více let a vsadím se, že zas tak úplně bezcenné pro ně nebudou. A zejména pro ně tedy může být výsledkem celé naší akce zbytečně promarněná šance.

Martin Peterka

Velký den domény .eu

Dnes ráno spustilo sdružení EURid velkou akci. Otevřelo totiž svůj registr systému IDN. Teď už je tedy možné registrovat v doméně .eu domény obsahující národní znaky všech abeced používaných v Evropské unii.

Nutno podotknout, že v tomto případě nejde pouze o obligátní „háčky a čárky“, o kterých je zpravidla mezi veřejností řeč, když mluvíme o IDN v doméně .cz. Je potřeba si uvědomit, že součástí EU jsou i země, které nepoužívají latinku. A těch se IDN týká také – je možné (mimo jiné) registrovat i všechny znaky řecké a bulharské abecedy.

Celá akce probíhá bez jakýchkoliv sunrise období nebo jiného zvýhodnění. IDN domény jsou prostě uvolněny k registraci naráz a platí tedy – stejně jako pro ostatní domény – pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Na akci se připravoval nejen EURid a budoucí držitelé vysněných domén, ale samozřejmě i registrátoři. Někteří z nich spustili systém předregistrací, kde je možné předběžně požádat o registraci IDN domény a mít tak šanci dostat se k ní mezi prvními.

Samotné rozhodnutí o tom, že nebude aplikována žádná sunrise, se může zdát odvážné. Napadlo mne, proč EURid nepostupuje stejně, jako před dvěma lety správci domény .es (Španělsko), kteří vyhlásili při startu IDN přednostní právo pro držitele ASCII tvarů domén. Když se nad tím ale zamyslíte, je odpověď jasná. Stanovit kriteria mapování IDN znak – ASCII znak (u nás tedy třeba typicky š-s) je poměrně jednoduché pro jeden konkrétní stát. Mezi státy se ale tato pravidla liší, viz třeba přehlasované „ű“, které se v Německu a Rakousku do ASCII přepisuje jako „ue“, zatímco my bychom ho nahradili prostě písmenkem „u“ apod.

Tohle zesynchronizovat a uhlídat napříč 23 jazyky Evropy se zdá být už poněkud tvrdším oříškem…  A to jsem do toho nezamíchal bulharskou cyrilici a řeckou alfabetu :-).

Můžeme tedy sledovat, jak celá akce, která technicky jednoduchá rozhodně není, dopadne.

Osobně přeji hodně štěstí EURIdu (nejen) v průběhu prvních hodin po spuštění a všem novým držitelům IDN domén spokojenost s jejich užíváním.

Mimochodem – seznam všech podporovaných znaků (pokud vás to zajímá) naleznete na stránkách sdružení EURid.

Martin Peterka

Jak se dá (také) vydělávat na doménách…

V uplynulých dnech se na nás obrátilo několik držitelů doménových jmen .cz s otázkou, zda víme – a co si myslíme – o nabídce České doménové centrály.

Pracovníci společnosti, která tyto stránky provozuje, se totiž začali obracet na držitele doménových jmen s koncovkou .cz. Zavolají jim a upozorní je, že existuje celá řada dalších doménových prostorů (domén s jinými než .cz koncovkami) a tam – zatím – jejich doménové jméno registrováno není. A protože by toho mohli zneužít „zlí lidé“, Česká doménová centrála jim tyto domény předběžně zablokovala a nabízí teď službu jejich registrace.

A cena? Je zřejmě variabilní. Nám poskytnuté údaje mluví o částkách mezi 3000 – 3999 Kč za jednu doménu. V případě ceny 3999/doménu šlo o domény .com. .net a .eu, tedy žádně neobvyklé nebo exotické koncovky.

Zajímavá služba, že? S podobným postupem se z času na čas setkáme ze strany asijských registrátorů. Ti si vytipují držitele českých ochranných známek a nabídnou jim registraci domén se stejným názvem v čínské, tchaj-wanské nebo vietnamské doméně. Argumentují podobně jako Česká doménová centrála – bylo by přece škoda, aby vaši nádhernou doménu někdo v našem doménovém prostoru zneužil.

Samotný web České doménové centrály vypadá naprosto profesionálně a seriozně. Až do okamžiku, než začnete hledat to, co je v dnešním světě registrací naprosto běžné – informaci o ceně a hlavně on-line registrační formulář.

Zmínku o ceně se ani mě, ani nikomu ze zákazníků, kteří se na nás obrátili, na webu najít nepodařilo. Zmíněná cena za doménu je stanovena ve smlouvě, kterou obdržíte mailem po vyjádření zájmu.

On-line formulář potom nahrazuje žádost, aby zájemce o doménu poslal e-mail „v němž uvedete daný název domény a veškeré podrobné údaje o registraci a informace o účtu“.

A jak bych odpověděl na otázku co že si o této službě myslím? Řekl bych, že každý soudný člověk si udělá závěr sám. Osobně si myslím, že doba, kdy se domény registrovaly přes mail bez použití formulářů už je dávno pryč a doba, kdy domény stávaly 3000 Kč za rok tu snad ani nikdy nebyla.

Pokud má někdo skutečně zájem registrovat ekvivalent svého doménového jména i v dalších koncovkách než .cz – což je koneckonců běžná a v mnoha případech i přínosná praxe – doporučoval bych obrátit se na toho, kdo registroval původní doménu. Registrace domén v dalších než .cz prostorech není totiž nic složitého a ten, kdo vám zaregistroval doménu .cz to s největší pravděpodobností zvládne naprosto bez problémů. A za výrazně nižší cenu.

Aktualizace, 1. dubna 2015: Česká televize odvysílala v rámci pořadu Černé ovce reportáž věnující se nabídce registrací domén za přemrštěné ceny. Doporučujeme její zhlédnutí.

Chtějí uživatelé internetu diakritiku v českých doménách?

Sdružení CZ.NIC opakuje v pravidelných dvouletých intervalech průzkum veřejného mínění, který nám má dát odpověď na otázku, nakolik je o IDN zájem jak mezi uživateli z řad firem, tak mezi uživateli – fyzickými osobami – a jaký je v této oblasti názorový vývoj.

Zatím poslední z těchto výzkumů se uskutečnil na přelomu léta a podzimu. Kompletní výsledky jsou nyní k dispozici na stránce www.háčkyčárky.cz, takže se zde pouze zaměřím na základní výsledky celého průzkumu.

Nejprve tedy výzkum mezi firmami. Na otázku, zda mají zájem o zavedení domén s českými diakritickými znaky odpovědělo 81 % respondentů záporně (odpovědi „rozhodně ne“ a „spíše ne“).

Mezi individuálními uživateli internetu pak není názor na IDN tak vyhraněný, nicméně záporné odpovědi výrazně převažují i zde – proti zavedení diakritiky zde bylo dohromady 66 % dotázaných.

Vzhledem k tomu, že výzkumy opakujeme každé dva roky, nabízí se nám možnost srovnání s předcházejícími daty. Zde je trend u obou skupin zřejmý – zdá se, že jak mezi firmami, tak mezi individuálními uživateli zájem o zavedení diakritiky do doménových jmen klesá :

Zájem o zavedení názvu domén druhé úrovně s českými diakritickými znaménkami ve firmách

Zájem o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaménky ve firmách

Zájem o zavedení domén druhé úrovně s diakritikritickými znaménkami u jednotlivců

Zájem o zavedení názvů domén druhé úrovně s diakritickými znaménky u jednotlivců

Jaké jsou důvody pro a proti?
Důvody proti se u obou skupin víceméně opakují. V první řadě jde o obavu z nedostupnosti stránek pro zahraniční návštěvníky – cizinci totiž většinou znaky s českou diakritikou vůbec neznají a neumí je zadat ani v případě, že si nainstalují příslušnou klávesnici.
Dalšími jmenovanými negativy jsou potom obavy o určité zmatení (nebylo by jasné, zda zadávat názvy s diakritikou nebo bez, bylo by více chyb a překlepů, složitější vyhledávání a podobně).
Mezi pozitivy je naopak uváděna lepší srozumitelnost pro Čechy, přesnější rozlišení názvů a zjednodušení pro zákazníky.

Přednostní právo při spuštění registrací?
Další otázky v našem průzkumu směřovaly k problematice sunrise period. Zde se opět projevil rozdíl mezi oběma skupinami. Zatímco zástupci firem na otázku umožnění přednostní registrace IDN domén pro držitele ne-IDN tvarů odpovídají kladně (celkem 87 % souhlasí nebo spíše souhlasí), mezi individuálními držiteli souhlasí pouze 41 %. Názory se liší také u otázky na délku tohoto přechodného období. Zatímco zástupci firem (logicky) preferují delší období – pro délku více než dva měsíce se vyjádřilo 76 % oslovených – mezi individuálními držiteli převládá preferovaná délka do dvou měsíců (celkem 74 %).
Na právu přednosti pro držitele ochranných známek, státní úřady a obce se naopak obě skupiny shodly, byť s jinými poměry hlasů.

Závěrem
Provedený průzkum ukázal, že zájem o diakritiku v českých doménových jménech je ještě nižší, než při předchozích šetřeních. Více méně také potvrzuje výsledky diskuse, která probíhala a probíhá na tomto blogu.
Problematice se samozřejmě budeme věnovat i nadále a nadále budeme také sledovat jak názory internetové veřejnosti, tak vývoj na poli IDN v ostatních doménových registrech.

Martin Peterka

Jak je to s dotazy na domény s diakritikou?

V průběhu diskusí, které se na téma IDN v doméně .CZ na různých místech odehrávají, jsme narazili na dva argumenty týkající se smysluplnosti použití diakritiky při zadávání doménového jména do prohlížeče. První názor je ten, že dnes jsou všichni zvyklí zadávat URL bez diakritiky a ani reklama (např. v rádiu), kde se domény vyslovují „česky“ nikoho nezmate. Proti tomu stojí tvrzení, že žádný provozovatel webu dnes vlastně neví, o kolik potenciálních návštěvníků přijde díky tomu, že název zadají s diakritikou a následně se stránka nezobrazí. Připadalo mi zajímavé (a relativně jednoduché) tento problém zanalyzovat. Tady je – výsledek posuďte sami ;-)
Zde je deset nejhledanějších domén, zadávaných s diakritikou – výběr je za dva pracovní dny (48 hodin) a nejsou v něm započteny dotazy na doménu http://háčkyčárky.cz.

Seznam je ve tvaru doména – počet dotazů :

  1. Slunečnice.cz – 621
  2. Spolužáci.cz – 329
  3. Práce.cz – 251
  4. Slovník.cz – 204
  5. Volný.cz – 179
  6. Lidé.cz – 171
  7. Líbímseti.cz – 112
  8. Spolužaci.cz – 99
  9. Alík.cz – 92
  10. Líbimseti.cz – 84

Celkově představovaly všechny dotazy s diakritikou o něco málo více než jednu setinu procenta ze všech položených dotazů…

Martin Peterka

Jak jsou na tom jiné evropské registry s EPP

Před koncem února proběhlo pravidelné setkání zástupců národních registrů, sdružených v organizaci CENTR (Council of European National Top Level Domain Registries), jejíž členem je i CZ.NIC.

Součástí semináře byla i prezentace výsledků zajímavého průzkumu, realizovaného mezi členy CENTR na téma zavedení (resp. zavádění) EPP protokolu do registračních systémů. Výzkum se uskutečnil na začátku roku 2008 a odpovědi poskytlo 20 registrů.

Výsledky byly poměrně zajímavé – v současnosti používá EPP jako komunikační protokol pouze 45 % z těchto registrů. Z tohoto pohledu to vypadá, že EPP se zatím moc „nechytá“, ale plány hovoří jasnou řečí: v průběhu roku 2009 by se toto číslo mělo zvýšit na 55 % a do konce roku 2010 by potom EPP protokol mělo používat již 80 % registrů.

Vzhledem k tomu, že doména .cz již EPP protokol používá, jde o dobrou zprávu, a to jak pro CZ.NIC tak pro registrátory. Z pohledu našeho to znamená potvrzení, že námi zvolená cesta se stále jasněji stává běžným standardem. Registrátorům potom dává rozšiřování EPP možnost zvětšovat portfolio nabízených registrací o další doménová jména s využitím stávajících zkušeností a bez nutnosti výrazných změn v jejich aplikacích.

A to je koneckonců dobrá zpráva i pro všechny (budoucí) držitele domén …

Martin Peterka

To, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že po mě nejdou…

To jsou slova jednoho z mých kamarádů. Jak ale souvisí s registračním systémem domén?
Při vyhodnocování prvních tří měsíců provozu nového systému se nám nahromadily připomínky, které upozorňovaly na neexistenci určité vysoké ochrany doménového jména. Konkrétně šlo o následující námitky:

1. neexistuje možnost zablokovat provádění změn nad doménami a kontakty
2. držitelé domén dostávají e-maily s heslem k transferu od centrálního registru, aniž by o jejich zaslání žádali; tyto zprávy je obtěžují a zároveň u nich vytvářejí obavy o bezpečnost hesel, která jsou určena pro potřeby transferu

Abychom vyhověli zejména žádostem držitelů domén, rozhodli jsme se doplnit systém o dvě nové funkcionality.
První z nich je možnost zablokování transferu, druhou potom zablokování jakýchkoliv změn nad doménou, kontaktem nebo sadou jmenných serverů.
Držitel požádá pomocí formuláře na našem webu o příslušnou blokaci a po jejím potvrzení (buďto úředně ověřeným podpisem nebo e-mailem, podepsaným kvalifikovaným certifikátem) mu bude přímo na úrovni centrálního registru příslušná operace zablokována. Odblokovat půjde samozřejmě stejným způsobem.
Výsledkem bude to, že změna prostě nepůjde provést. Kromě toho bude zastavena možnost vyžádat si heslo k transferu a tím pádem nebude držitel obtěžován e-maily s heslem, které po nikom nechtěl.
V těchto dnech náš návrh konzultujeme s akreditovanými registrátory a pokud neobdržíme závažné připomínky z jejich strany, budeme v následujících týdnech uvedené změny realizovat.
Doufám, že uvedené změny přispějí k většímu pocitu bezpečí jednotlivých vlastníků domén, kteří této služby využijí.

Martin Peterka