Návody na internetu, (nejen kuchařka) sebepoškozování u dětí

Sebepoškozování u dětí může být spojováno s různými faktory, včetně kyberšikany, závislosti na internetu a online problematického chování, jako je například posílání nahých fotografií (tzv. „sexting“). Všechny tyto aktivity mohou způsobit duševní stres a negativně ovlivnit dětskou psychiku, což nakonec může vést i k sebepoškozování, případně jiným závažným problémům s duševním zdravím.

Krátké vlny: Obnova přídělů pro O2 a T-Mobile v roce 2024

Na konci října zahájil Český telekomunikační úřad veřejnou konzultaci k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz. Přezkum omezení počtu práv je jedním z prvních kroků vedoucím k vydání přídělu, pokud přezkum ukáže, že je potřeba omezovat počet práv v daném kmitočtovém pásmu. A také prvním krokem pro obnovu přídělu v případě, kdy současnému držiteli příděl končí. V tomto konkrétním případě jsou současnými držiteli přídělů, které končí k 22. říjnu 2024, společnosti O2 a T-Mobile.

Myš je pro kočku: Weboví giganti

Dosti jsem snesl na hromádku tipy pro syrové zacházení s prohlížeči, přimlouvám se tím o prostor na svou filipiku proti vývojářům, jak syrově zacházejí s námi.

Procházíte kupříkladu jistou stránkou s výběrem filmů. Efektně najíždějící plakáty, všudypřítomný pohyb… akorát jakmile se chcete zorientovat a otevřít detail filmu kolečkem myši (čili Ctrl s levým tlačítkem… čili pravé tlačítko a “Otevřít v novém tabu”), nefunguje. Budeš to ovládat, jak chceme my!