Krátké vlny: Obnova přídělů pro O2 a T-Mobile v roce 2024

Na konci října zahájil Český telekomunikační úřad veřejnou konzultaci k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz. Přezkum omezení počtu práv je jedním z prvních kroků vedoucím k vydání přídělu, pokud přezkum ukáže, že je potřeba omezovat počet práv v daném kmitočtovém pásmu. A také prvním krokem pro obnovu přídělu v případě, kdy současnému držiteli příděl končí. V tomto konkrétním případě jsou současnými držiteli přídělů, které končí k 22. říjnu 2024, společnosti O2 a T-Mobile.

Přehled udělených přídělů a jejich platnost, zdroj ČTÚ

Přezkum musí úřad provést ve lhůtě dvou let před koncem platnosti přídělu a musí posoudit zejména:

 • nutnost zachování omezení počtu práv,
 • účelné využívání přidělených rádiových kmitočtů dosavadními držiteli,
 • technické podmínky dalšího využívání,
 • zájem dosavadních držitelů,
 • fungování hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací,
 • zachování veřejného pořádku,
 • provedení opatření v souladu s čl. 4 evropského rozhodnutí o rádiovém spektru,
 • zefektivnění využití rádiového spektra s ohledem na technologický nebo tržní vývoj,
 • potřebu zabránit závažnému narušení poskytování služeb elektronických komunikací.

Protože kmitočtová pásma 900 a 1800 MHz jsou harmonizovaná na evropské úrovni, musí ČTÚ dále posoudit:

 • zajištění účinného a efektivního využívání příslušné části harmonizovaného rádiového spektra,
 • stanovení pokrytí území a obyvatelstva bezdrátovým vysokorychlostním připojením nebo pokrytí hlavních vnitrostátních a evropských dopravních cest, včetně transevropské dopravní sítě,
 • usnadnění rychlého rozvoje nových bezdrátových komunikačních technologií a aplikací, mimo jiné uplatněním meziodvětvového přístupu,
 • plnění cílů obecného zájmu týkající se zajištění bezpečnosti života, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo obrany,
 • zajištění hospodářské soutěže.

Pokud se vám zdá, že tato dodatečná kritéria pro posouzení v podstatě duplikují kritéria z první skupiny, tak se nepletete. Úřad to vyřešil tím, že v dokumentu tato kritéria uvádí, ale odkazuje na vyhodnocení kritérií z první skupiny.

Dokument po krátkém historickém exkurzu využívání těchto pásem odkazuje na dokumenty, kterými se úřad při přezkumu řídil – jednak harmonizační dokumenty EU a CEPT (prováděcí rozhodnutí komise 2022/173 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 a 1800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii, směrnice 2009/114/ES, která změnila směrnici Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství a rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(95)03 o kmitočtových pásmech určených pro zavádění DCS 1800) a také Strategie správy rádiového spektra z roku 2015 (ale na aktualizaci ČTÚ pracuje a tento rok vyzval veřejnost o přispění nápadů, které by se do strategie mohly zahrnout).

O2 a T-Mobile potvrdili svůj zájem kmitočty nadále používat. To samé potvrdil i Vodafone (po roce 2029) a současně vyzval ČTÚ k tomu, aby v přezkumu vyhodnotil situaci, kdy společnost Vodafone má v pásu 900 MHz pouze 2×10 MHz spektra, zatímco její konkurenti 2×12,4 MHz. Na to úřad v přezkumu reaguje, že tento stav přezkoumal, ale jak O2 tak T-Mobile využívají kmitočty účelně a nelze je podezírat z hromadění spektra, jež by mělo za následek narušení hospodářské soutěže.

ČTÚ se rozhodl v rámci nových přídělů stanovit nová rozvojová kritéria v obou pásmech, která se zaměřují na zlepšení geografické dostupnosti služeb elektronických komunikací. Cílem je zlepšit pokrytí obyvatelstva, zajistit rozvoj a dostupnost 5G služeb a zajistit pokrytí významných železničních a silničních koridorů službami GSM (pro zachování dostupnosti 2G technologie). Další povinnosti, které mají příděly obsahovat, se týkají povinnosti refarmingu s cílem zajistit celistvost a efektivní využívání spektrálních bloků a povinnost sdílet pasivní infrastrukturu, pokud bude vydáno takové rozhodnutí podle § 79a zákona o elektronických komunikacích.

Součástí veřejné konzultace je i znalecký posudek z dílny ČVÚT, který oceňuje nabízená práva na využívání rádiových kmitočtů včetně uložených povinností a odpovídá na zadanou otázku – jaká je cena obnovení platnosti práva využívání kmitočtového pásma 900 MHz a 1800 MHz na 15 a 20 let.

Odpověď zní: Cena jednoho MHz v kmitočtovém pásmu 900 MHz je 57,9 mil. Kč/MHz na dobu 15 let (60,1 mil. Kč/MHz na 20 let) a v pásmu 1800 MHz je cena jednoho MHz 20,8 mil. Kč/MHz na dobu 15 let, resp. 22,2 mil. Kč/MHz na dobu 20 let. Na Ministerstvu financí v Letenské už berou kalkulačku do ruky a počítají, jak si nakonec státní rozpočet polepší.

Pokud obnova proběhne podle zveřejněného přezkumu, budou nové příděly platit do 31. prosince 2044.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..