Rozdíly mezi testováním, řízením/kontrolou kvality a zajištěním/prokazováním kvality

V praxi mnozí členové vývojového týmu, počítaje v to programátory, testery, manažery…, pojmy „testování“, „řízení/kontrola kvality“ (QC)  a „zajištění/prokazování kvality“ (QA) chybně zaměňují. V softwarovém průmyslu jsou velmi často odborníci na testování zároveň mylně označováni jako profesionálové na QA. Nejednou někdo hovoří o QA, ale myslí QC nebo testování. S tímto fenoménem se velmi často setkávám kupodivu také na odborných konferencích či v tematické literatuře. QA oddělení máme samozřejmě také v našem sdružení, přičemž s tímto faktem se setkávám i zde. Několik kolegů z jiných organizací se mi svěřilo, že takové rozpory v jejich týmech bývají příčinou napjatých rozhovorů, ale též takový stav vnímají jako kontraproduktivní.

Kybernetické útoky proti zdravotně postiženým

Window-Eyes je tzv. screen reader (odečítač obrazovky) pro Microsoft Windows, který využívají zrakově postižení uživatelé, zejména uživatelé zcela nevidomí a těžce zrakově postižení. Takový software převádí obsah obrazovky, např. webových stránek, do podoby alternativního výstupu, nejčastěji jako hlas nebo Braillovo písmo.

Alternativy ke službě CAPTCHA Help

Služba CAPTCHA Help nabízí již téměř rok a půl zrakově postiženým svou pomoc zejména při překonávání obrázkového CAPTCHA. Za dobu, po kterou se věnujeme této problematice, jsme se setkali s řadou více či méně zajímavých alternativních řešení, která si z řady pohledů zaslouží pozornost. Začali jsme se více zajímat o možnosti, které mohou uživatelé, pro něž je klasický obrázkový CAPTCHA často nepřekonatelnou překážkou, také využívat.

Na změnách uživatelského rozhraní mojeID spolupracujeme s ČVUT

S vývojem služby mojeID jsou samozřejmě spojené různé druhy jejího testování. V týmu, který se vývoji služby věnuje, vznikla myšlenka zapojit do celého procesu studenty, kteří mají k uživatelskému testování díky svému zaměření blízko. S jejich pomocí bychom měli postupně zjistit také to, jak se koncovým uživatelům služba líbí, jestli a jaké změny by byly na místě.

INSPO 2014, konference nejen o Internetu pro osoby se specifickými potřebami

V půlce března se v pražském Kongresovém centru uskutečnila konference Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami – INSPO. Na této akci jsem byl podruhé. Poprvé před mnoha lety, čímž chci říct, že INSPO je vskutku již tradiční akcí. Letos se uskutečnil již 14. ročník, který byl „vytuněný“ nejen po technické stránce, ale také po stránce obsahové. Tentokrát jsem přispěl nejen jako divák a posluchač, ale i jako přednášející. Prezentoval jsem o službě CAPTCHA Help, kterou provozuje sdružení CZ.NIC.

Blogpost_INSPO

Lidé se postupně scházeli, nakonec se nás sešlo cca 400.

Velmi mě zaujalo bezbariérové řešení konference. Neslyšícím byly do českého znakového jazyka tlumočeny všechny příspěvky, navíc měli možnost si na plátně číst simultánní přepis mluvené řeči. Ten mohli sledovat také na zapůjčených tabletech. Tablety využívali také slabozrací účastníci, kteří si na nich promítali prezentace z plátna.

Stav přístupnosti webů našich zdravotnických zařízení

Přístupnost webů je důležité téma, které řeší především tvůrci webových stránek určených hlavně lidem s různými schopnostmi a zdravotními postiženími. Jsou-li webové stránky správně navrženy, vyvinuty a upraveny, pak k informacím a funkcionalitám mají přístup všichni uživatelé víceméně bez rozdílu. Dostupný web vychází vstříc různým potřebám, například vizuálním, motorickým a potřebám mobility, sluchovým, nebo kognitivním.