Datové schránky na iPhone

Datovým schránkám se Laboratoře CZ.NIC věnují už od jejich počátků. Webové rozhraní systému datových schránek vyžaduje instalaci binárního pluginu do prohlížeče, ale prostředí má naštěstí také SOAP rozhraní, které umožňuje tvorbu aplikací třetích stran. V našich „LABS“ postupně vzniklo hned několik knihoven a aplikací, které umožňují práci s datovými schránkami i na minoritních platformách jako je Mac OS X nebo Linux. Členem této rodiny je také iDatovka, která slouží pro přístup k datovým schránkám z iPhone.

iDatovka screenshot

Historie projektu

První experimentální verze iDatovky vznikla už v létě 2010. První podání do App Store proběhlo 8. srpna, ale bohužel nebylo úspěšné. Apple požadoval testovací datovou schránku a vadil mu název aplikace DS@iPhone. Aplikace totiž nesmí mít ve svém názvu slovo iPhone. Celý proces posouzení trval 11 dnů. Během srpna se aplikace dál vyvíjela, takže jsme se s dalším pokusem rozhodli počkat až na dokončení některých nových vlastností.

DS@iPhone byla přejmenována na dsgui. Název dsgui vznikl historickým vývojem. V Laboratořích v rámci podpory datových schránek pro desktop vznikla knihovna pro přístup k datovým schránkám, která byla pojmenována dslib. V další části projektu bylo vytvořeno uživatelské rozhraní, které bylo pojmenováno dsgui; dsgui mělo být jméno celé rodiny aplikací pro přístup ke schránkám na různých platformách.

Druhá verze už byla vybavená testovací datovou schránkou na jméno Steve Jobs a navíc už byla dvojjazyčná, protože byla obava, zda budou zaměstnanci Apple schopni otestovat ryze českou aplikaci. Aplikaci jsme podali 3. září a po 14 dnech se dočkali schválení. Verze dsgui 1.0 byla na světě.

Verze 1.0 byla stále experimentální. Záměrně jsme její existenci nikde nezveřejnili, protože uživatelské rozhraní ještě potřebovalo doladit. První veřejná verze dsgui 1.1 byla podána 29. října a schválena 6. listopadu. Oficiálně byla téhož dne představena v Brně na konferenci LinuxAlt. Zájem o dsgui nás příjemně překvapil, během prvního týdne jsme měli přes 1000 uživatelů.

Řada uživatelů si stěžovala na kryptické pojmenování dsgui, proto byla další verze přejmenována na iDatovku. iDatovka 1.2 vyšla 20. prosince a přinesla mnoho dalších drobných vylepšení uživatelského rozhraní jako datum poslední aktualizace zpráv a možnost pojmenování účtů.

Verze 1.3 vyšla 7. března. V předchozích verzích iDatovky nemohl uživatel během čekání na dokončení síťové operace aplikaci ovládat. Aplikace v iOS nemají možnost spustit další vlákno, které by operaci provedlo na pozadí. iDatovka 1.3 v rámci jediného vlákna umožňuje práci s aplikací i během stahování dat ze serveru, díky čemuž je použití mnohem pohodlnější a práce s aplikací plynulejší. Navíc přibyla možnost odeslat datovou zprávu e-mailem; po této funkcionalitě mnozí uživatelé volali.

Jak autoři testují

Titulek jsem si částečně vypůjčil z jednoho komentáře v App Store. Testování u aplikací pro iPhone je obzvlášť důležité, protože každá oprava se dostane k uživateli nejdříve po týdnu od podání do App Store. CZ.NIC má své testery, kteří mají aplikaci k dispozici dříve, než je podána do App Store. Navíc máme sadu testů, kterými musí aplikace projít, než je poslána do světa. Bohužel i přesto došlo k nepříjemné chybě, která znemožnila komunikaci se serverem. Správce serveru datových schránek vyměnil certifikáty, což je obvyklý a správný postup, ale iDatovka poté už nedokázala ověřit identitu serveru. Chybu jsme navíc zjistili 15 minut po zveřejnění nové verze 1.3 v App Store. Většina uživatelů tak došla k závěru, že nová verze nefunguje. Nefungovala by ale ani předchozí verze 1.2. Novou verzi 1.3.1 s aktualizovanými certifikáty jsme podali do App Store prakticky okamžitě, ale schválení stejně trvalo obvyklý týden. Pokusíme se najít takové řešení, aby se situace při příští výměně certifikátů neopakovala a zároveň aby zůstala zachována vysoká úroveň bezpečnosti.

Další vývoj

V současné době probíhá úprava iDatovky pro iPad. Dále plánujeme kontrolu nových zpráv i během doby, kdy je aplikace na pozadí a upozornění uživatele, podobně jako to dělá mail. Stále zvažujeme možnost odesílání datových zpráv.

Budu rád, když se o nápady podělíte v komentářích pod článkem.

Petr Hruška

Rekordní množství spamu v červnu 2009

Podle měsíčních zpráv firem MacAfee’s a MX Logic překonal objem spamu v červnu 2009 všechny doposud dosažené rekordy. MacAfee’s uvádí 92 %, MX Logic 94.6 %. Zdá se, že podíl spamu na celkovém množství e-mailového provozu přestává být dobrým měřítkem. I málo rozdílné hodnoty mohou znamenat značný rozptyl. 92 % spamu znamená, že nevyžádané pošty prošlo 11.5 x více než běžného e-mailu. Druhý údaj 94.6 % přibližně odpovídá násobku 17.5 x. Jak je vidět, odhady absolutního množství spamu se liší o desítky procent.

Každá statistika je ošidná. Obvyklý předpoklad je, že množství legálních e-mailů (které se často označují jako ham) roste zhruba stejně rychle jako internet a proto je podíl spamu vůči hamu dobré měřítko. V letních měsících ale legální e-mailový provoz klesá díky prázdninám a dovoleným. Poměr se tak zvětšuje, i když by absolutní množství spamu zůstalo stejné. Jak velký pokles legálního e-mailu mohou prázdniny způsobit? Oficiální statistiky neexistují, ale určité vodítko může být návštěvnost webu, která by měla korespondovat s aktivitou uživatelů na síti. Vezměme zprávy NetMonitoru za měsíce duben až září 2008, konkrétně celkový počet návštěv na všech monitorovaných serverech:

  • duben       727
  • květen      721
  • červen      705
  • červenec   692
  • srpen        694
  • září           735

Údaje jsou v milionech návštěv.

Prázdniny představují pokles, který v procentuálním vyjádření míry spamu představuje jen několik desetin procenta. Vzhledem k tomu, že se odhady liší řádově o jednotky procent, není takový rozdíl významný. Závěr tedy je: ano, spamu se právě teď daří nejlépe v historii lidstva.

Petr Hruška

Zdroj:
http://www.networkworld.com/news/2009/072909-email-spam.html?hpg1=bn