Krátké vlny: Evropští regulátoři proti fair share nesmyslu

Dne 19. května 2023 skončila lhůta pro zaslání příspěvků do veřejné konzultace, kterou pořádala Evropská komise na téma „Budoucnost odvětví elektronických komunikací a jeho infrastruktury“. V minulých Krátkých vlnách jsem doporučoval k přečtení příspěvek Internet Society, dnes musím vřele doporučit příspěvek, který do Evropské komise zaslal a následně i zveřejnil BEREC. I když podle interních zdrojů byla ohledně zveřejnění ostrá debata, jsem rád, že nakonec zvítězila transparentnost, kterou by regulátoři měli mít ve své DNA.

Odpověď BEREC je strukturovaná do několika částí, kromě samotné odpovědi na dotazník obsahuje přílohy. K silně problematickému konceptu fair share se vyjadřuje BEREC v příloze k části 4, ve které se soustředí na mechanismus povinných finančních příspěvků od poskytovatelů obsahu operátorům za generovaný provoz a zkoumá možné dopady tohoto regulačního ustanovení. Úvodem BEREC konstatuje, že otázka, zda by poskytovatelé obsahu měli přispívat na síťové náklady, není nová a BEREC se jí poprvé zabýval v roce 2012. Odvolává se také na své nedávné předběžné stanovisko, které BEREC zveřejnil na podzim minulého roku, když už bylo zřejmé, že evropský komisař Breton si ve fair share našel zalíbení.

Jaké jsou hlavní body stanoviska BEREC? Je to jednoduché.

 • V současné době přispívají aktéři do internetového ekosystému různými způsoby: někteří například poskytují přístupové sítě, jiní digitální infrastrukturu nebo služby přenosu IP, další obsah, aplikace a služby a další zase digitální dovednosti nebo jejich kombinaci.
 • Mezi růstem objemu dat a výší investic, které je třeba vynaložit na dosažení gigabitové společnosti a pokrytí údajně rostoucích nákladů na sítě, existuje pouze omezená souvislost, která neopravňuje zavedení tzv. fair share příplatku.
 • Soukromé investice jsou klíčové pro zavádění sítí a zajišťují hodnotu tržně orientovaných řešení. Kromě toho se v případě potřeby využívá veřejné financování na místní, vnitrostátní nebo evropské úrovni, aby se podpořily nebo doplnily soukromé investice.
 • Není jisté, zda by operátoři využili výnosu z fair share příspěvku k cílené výstavbě v oblastech s nedostatečným pokrytím.
 • Důležitými (ne-li nejdůležitějšími v mnoha členských státech) překážkami bránícími zavádění vysokokapacitních sítí jsou administrativní postupy (např. při vydávání stavebních povolení, povolování silničních staveb a poskytování dotací), dostupnost informací (např. pro obce, investory a provozovatele), nedostatečná poptávka spotřebitelů (např. v případě, že stávající infrastruktura potřebám spotřebitelů postačuje), nedostatek stavebních kapacit a potřebných nemovitostí.
 • Sdružení BEREC uznává potenciální úlohu vnitrostátních regulačních orgánů při řešení sporů mezi poskytovateli obsahu a operátory.
 • Povinná platba poskytovatelů služeb obsahu operátorům pravděpodobně povede ke konkurenčnímu znevýhodnění malých operátorů a malých poskytovatelů služeb obsahu.
 • Fair share příspěvek pravděpodobně zvýší vyjednávací sílu poskytovatelů internetových služeb vzhledem k jejich monopolnímu postavení na trhu v oblasti terminace provozu.
 • Fair share příspěvek podpoří možnost operátorů diskriminovat a upřednostňovat své vlastní služby (např. související se streamováním nebo cloudem).
 • Fair share příspěvek může vést k vyšším cenám za předplatné obsahu, když právě poskytovatelé obsahu přenesou vyšší náklady na své zákazníky. Specificky se to může dotknout také malých a středních podniků, pokud by musely platit i velké CDN a cloudové služby a přenášely by vyšší náklady na své zákazníky.
 • Zásada síťové neutrality podporuje inovace, protože každý koncový uživatel může zavádět obsah a aplikace, aniž by musel žádat operátory o povolení. Využívání monopolu na terminaci by tak mohlo vést k poklesu inovací, protože operátoři by měli v ruce výběr obsahu namísto koncových uživatelů.
 • Zavedení povinný fair share příspěvků by mohla vést k porušení pravidel síťové neutrality, konkrétně čl. 3 odst. 1 a 3 nařízení o síťové neutralitě.
 • Nerovné poplatky a ukládání poplatků pouze některým velkým poskytovatelům obsahu by rovněž mohly vést k takovému omezení rozsahu dostupných služeb a aplikací a pravděpodobně by nesplňovaly obecnou povinnost rovného zacházení s provozem bez diskriminace nebo zásahů podle čl. 3 odst. 3 prvního pododstavce nařízení o síťové neutralitě.
 • Fair share příspěvek by mohl vést k omezení přímého peeringu a mohl by způsobit přesměrování internetového provozu daleko od místních propojovacích bodů, čímž by se snížila výkonnost a odolnost ekosystému propojení vůči kybernetickým útokům.

BEREC, poměrně srozumitelně i pro politiky, vysílá varování proti koketování se zavedením fair share příspěvku. Bude to stačit? Pravděpodobně ne a zřejmě se na podzim dočkáme legislativního návrhu. Pozitivní zprávou je, že už nyní se formuje koalice like-minded států, které naslouchají hlasu rozumu a mají s fair share příspěvkem problém. A nyní je jisté, že mají podporu i nezávislého expertního sdružení evropských regulátorů BEREC.

Autor:

Komentáře (1)

 1. Michal Peterka říká:

  Úsměvné bude, až se fair share zavede a za kontent nebude mít kdo platit.. Ale i to je tvář dnešního komického světa.

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..