Krátké vlny: Informační povinnosti podle novely zákona o elektronických komunikacích a Rob Blokzijl

„Když myšlenky pomalu stékají po tenkých stěnách sklenky“ a člověk má tendenci bilancovat, je dobré se podívat do kalendáře. Začátek prosince rozhodně není čas na bilancování, začátek prosince je příznačný pro pracovní smršť, kdy se člověk snaží mezi vánočními večírky dokončit nedokončené a plánovat rozpracované. Vánoční večírky ale covid-19 vymazal z kalendáře a zbyla jen práce a drobné radosti.

A práce je hodně. Evropská komise posuzuje návrh analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám, kterou ji zaslal český regulátor v listopadu a Evropská komise musí vyjádřit svůj názor do konce roku. Text návrhu analýzy, kterou Český telekomunikační úřad zaslal do Bruselu, naleznete na stránkách Evropské komise.

V mediálním stínu regulace mobilního trhu trochu zůstala další regulační, resp. deregulační aktivita českého regulátora na trhu č. 1 velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě a na trhu číslo 3b velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu. Úřad zaměřuje svou pozornost na geografickou regulaci na úrovni obcí a částečně tím mění dosavadní regulační paradigma a tak je jen dobře, že prodloužil lhůtu pro veřejnou konzultaci do 22. prosince 2021.

Schválena novela zákona o elektronických komunikacích zase klade zvýšené nároky na podnikatele v elektronických komunikacích. Musí upravit své dokumenty a hlavně procesy, aby byli schopni od 1. ledna 2022 plnit všechny povinnosti vůči svým zákazníkům. Přechodné ustanovení sice dává operátorům dodatečnou šestiměsíční lhůtu, ale ta se týká právě jen úpravy smluv a smluvních podmínek. Pojďme se podívat na některé spotřebitelské hrozinky ve schváleném návrhu týkající se smluv a informační povinnosti.

Zákon nově definuje předsmluvní informační povinnost podnikatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Operátor musí předložit spotřebiteli zákonem určené informace před uzavřením smlouvy (nebo než spotřebitel učiní závaznou nabídku – nabídku čeho? spotřebitel poptává. Nebo z novely zákona vypadlo „i“ = „nebo než spotřebiteli učiní závaznou nabídku“, babo raď).

Před uzavřením smlouvy dostane spotřebitel informace podle občanského zákoníku – ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a sdělení před uzavřením smlouvy, dále informace týkající se dané služby elektronických komunikací podle přílohy č. 1 zákona o elektronických komunikacích a explicitně informace o právu na paušální náhradu, která může spotřebiteli vzniknout v případech přenesení čísla nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

A pozor, v souladu s evropským Kodexem pro elektronické komunikace se předsmluvní informační povinnost týká i koncového uživatele, který je mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace. Uživatel v tomto postavení však musí tento svůj statut doložit prohlášením před uzavřením smlouvy. Zároveň mu zákon umožňuje se tohoto práva výslovně vzdát. Pro upřesnění, mikropodnik má méně než 10 zaměstnanců a roční obrat do 2 milionů EUR, malý podnik má méně než 50 zaměstnanců a roční obrat do 10 milionů EUR. Blíže schéma níže.

Schéma předsmluvní informační povinnosti, zdroj: NIX.CZ

Zákon také zavádí tzv. shrnutí smlouvy, které mají poskytovatelé veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytovat spotřebiteli před podpisem smlouvy. Shrnutí smlouvy upravuje prováděcí rozhodnutí Evropské komise, bohužel také není zcela jednoznačné a vyčerpávající (co znamená úplná konverzace v případě zdravotně postižených uživatelů u jednotlivých druhů služeb elektronických komunikací, týká se shrnutí smlouvy i smlouvy o splátkách za zřízení připojení (viz níže)? babo raď, samé otázky, samé otázky).

Opět i toto spotřebitelské právo na shrnutí smlouvy se vztahuje i na subjekt v pozici mikropodniku, malého podniku nebo neziskové organizace. Pokud operátor nemůže z objektivních technických důvodů poskytnout shrnutí smlouvy před uzavřením smlouvy, je povinen jej poskytnout neprodleně poté a smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy spotřebitel po obdržení smlouvy potvrdí svůj souhlas se smlouvou. Zákon nám tu konstruuje v podstatě takovou odloženou účinnost smlouvy. Snad si s tím trh poradí.

Schéma povinnosti poskytnout shrnutí smlouvy, zdroj: NIX.CZ

Lehce schovanou povinností, kterou poskytovatelé veřejně dostupné služby elektronických komunikací budou mít, je informační povinnost o nejvýhodnějších cenách za jejich poskytované služby, kterou by měli plnit alespoň jednou ročně vůči svým zákazníkům.

Novela nemění omezení týkající se doby trvání závazku ze smlouvy, kterou uzavírá podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo podnikatel zajišťující připojení k veřejné komunikační síti se sotřebitelem. Doba smlouvy uzavírané na dobu určitou nesmí přesáhnout 24 měsíců. Pokud se operátor přepíše a uzavře se spotřebitelem smlouvu na 36 měsíců, bude smlouva považována za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

Ale pozor, zákon umožňuje výjimku. Omezení doby trvání smlouvy se nepoužije na smlouvu o splátkách, ve které spotřebitel ve zvláštní smlouvě souhlasil se splátkami (výhradně!) za zavedení fyzického připojení. Samozřejmě tato smlouva o splátkách se musí striktně týkat pouze vybudování sítě a nesmí zahrnovat koncová zařízení jako jsou routery nebo modemy.

A opět, pokud se práva vyplývajícího z tohoto ustanovení nevzdají, dotýká se také zákazníků v pozici mikropodniku, malého podniku nebo neziskové organizace.

Schéma omezení doby trvání závazku ze smlouvy, zdroj: NIX.CZ

Znáte Roba Blokzijle? Rob Blokzijle byl nizozemský fyzik a počítačový vědec v Národním ústavu pro subatomární fyziku (NIKHEF), průkopník internetu a zakládající člen a předseda sdružení RIPE, kteří řídil směr této organizace 25 let. Na jeho počest vznikla Nadace Roba Blokzijla, která každoročně oceňuje ty, kteří významně a trvale přispěli k rozvoji internetu v našem regionu. A nyní je otevřen prostor pro nominace, tak pokud ve svém okolí znáte váženého člena komunity, neúnavného dělníka internetu, můžete ho nominovat na webu nadace.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..