Výstupy veřejného testu aukcí domén

V neděli skončil veřejný test aukcí domén, který jsme před týdnem spustili. Splnil většinu našich očekávání a já si zde dovolím shrnout hlavní výstupy. V prvé řadě musím poděkovat za účast všem aktivním dražitelům, kteří se spolu s námi veřejného testu účastnili. Celkem jich bylo více než šedesát a podařilo se tak docílit simulace reálného provozu. Náměty na vylepšení, které nám byly zaslány jsme si zařadili na seznam věcí k řešení, tedy moc děkujeme i za tuto konstruktivní zpětnou vazbu. Během testování hlavní funkce systému obstála, v průběhu testu jsme nenarazili na nic fatálního, co by samotný průběh aukcí narušilo. Většina hlášených nedostatků má svoje řešení v optimalizaci nebo opravách frontendu.

Velmi důležitým závěrem veřejného testu je fakt, že uživatelé bez problémů pochopili logiku procesu aukcí. Možná až na jednu výjimku a to jsou automatické příhozy, které umožňují šetřit dražiteli čas. Nastaví si svoje maximum (které je neveřejné) a nechá systém automaticky reagovat na příhozy jiných, až do úrovně zadaného maxima. Zde jsme objevili dva drobné nedostatky. Jednak bychom chtěli vylepšit zobrazování všech příhozů (tedy i těch automatických) v historii a za druhé musíme lépe popsat mezní situaci, kdy se další dražitelé svými příhozy dostanou k maximu průběžnému leadera aukce blíže než je minimální příhoz. V takovém případě totiž systém přihodí částku nižší než je minimální příhoz, v krajním případě i nulovou. (pokud další dražitel trefí svým příhozem přesně maximum průběžného leadera aukce). Dotazy směřovaly také ke lhůtám a časům, které jsou zasílány v notifikačních e-mailech. Část jich byla negativně ovlivněna tím, že jsme lhůty pro veřejný test zkrátili a notifikace tak úplně přesně neplnily svůj účel. Do e-mailů ale určitě doplníme přesné časy (tam, kde pouhý datum nedává smysl) a také budeme komunikovat nejzazší termín požadované akce (zaplacení, registrace) a ne počet dní, které zbývají.

Byť primárním cílem veřejného testu nebyla registrace vydražených domén, i toto jsme samozřejmě vyzkoušeli. Ukázalo se, že registrátoři (neprověřovali jsme všechny) zatím nepodporují rozšíření, které jsme přidali k příkazům check_domain a create_domain, resp. k jejich návratovým kódům a tím pádem není u nich registrace domény s přednostním právem možná. S registrátory ale aktivně komunikujeme a dle jejich reakce je zřejmé, že potřebné změny do svých systémů většina z nich včas zapracuje. Nabídli jsme jim také, že na naše stránky umístíme odkaz a/nebo návod, které výherce v aukci nasměrují na správné místo v systému registrátora, aby u nich mohl svoji výhru snadno uplatnit.

Další komentáře padaly k možnosti přihlášení. Vzhledem k osvědčenému přihlašování pomocí MojeID (případně EU eID) jsme opravdu neuvažovali jinou možnost, je zdarma dostupná pro občany i firmy z EU. Pro systém aukcí opravdu potřebujeme ověřené identity, v Doménovém prohlížeči navíc autentizace pomocí MojeID a EU eID již byla implementována, tak proč vymýšlet znovu kolo? Nespornou výhodou MojeID je, že u velké části registrátorů se s ním mohou přihlásit také a vzhledem k provázanosti s registrem domén mají uživatelé díky MojeID ihned k dispozici také identifikátor kontaktu, na který provedou registraci domény. Prostředky NIA nemůžeme použít z důvodu legislativního omezení. Jakmile toto omezení padne, což by se mohlo stát v rámci implementace NIS2, podporu dalších prostředků NIA bychom samozřejmě rádi zavedli. Možnost využití EU eID byla jedním z výsledků evropského projektu RegeID. Využití komerční služby BankID brání zejména nezanedbatelné finanční náklady, které by s jeho využitím byly spojeny. Informace k možnostem přihlášení určitě doplníme do Nejčastějších dotazů na webu aukcí domén a budou obsahovat i specifický návod, jak má postupovat držitel EU eID. Mimochodem i takový dražitel se ve veřejném testu objevil, stejně jako jedna ověřená právnická osoba. To je také jedna z výhod nasazení služby MojeID, je to jediný u nás dostupný systém, který nabízí využitelnou ověřenou identitu právě i právnické osobě.

Možná proto, že jsme při běhu veřejného testu nenarazili na výkonnostní problémy, nepadl na toto téma žádný dotaz. Zátěž, kterou generovali účastníci veřejného testu však byla jen zlomkem té, co jsme změřili jako limitní při výkonnostních testech systému před jeho spuštěním. Právě díky výstupům z performance testů jsme nastavili limit 10 požadavků za sekundu pro jednoho uživatele. Tento limit je na hony vzdálený tomu, co běžný uživatel zvládne vygenerovat a odolnost infrastruktury aukcí toto opatření výrazně zvýší. Systém by tam měl bez problémů obsloužit řádově stovky dražitelů (myslíme si, že jich reálně spíše budou malé desítky) nad stovkami domén v aukci (reálně se do aukcí dostane 200 až 300 domén denně). A když jsem u těch čísel, ptali jste se, o kolik domén nebo jak často probíhají doménové souboje. Realita je taková, že o více než 10 procent domén nějaká forma souboje probíhá. Například data za třetí kvartál 2023 říkají, že do jedné minuty po smazání se zaregistrovalo půl procenta domén, do pěti minut více než tři procenta a do jednoho dne něco přes devět procent domén. S tím, že úspěšnost opakovaných registrací domén se mezi jednotlivými zájemci velmi lišila a více než dvě třetiny takových registrací končily v rukou jen několika málo držitelů. A právě toto nerovnoměrné rozložení bylo také hlavním důvodem, který vedl k úvahám o zavedení aukcí. Věříme, že právě díky aukcím budeme moct změnit i systém volných requestů registrátorů, ale s tím chceme počkat až potom, co aukce domén začnou fungovat v produkci.

Protože ve veřejném testu zcela chyběly obrazovky, které by zobrazovaly anonymizované výsledky aukcí (ano, v produkci budou), nabízím zde stručné shrnutí. Tím spíš, že vybrané finanční prostředky jsme slíbili z veřejného testu aukcí zaslat na dobročinné účely dle výběru výherců. V době vydání tohoto blogpostu ještě neuplynuly všechny lhůty na platby opakovaných kol, nicméně vězte, že se vybralo 32 537 Kč od čtrnácti různých dražitelů. To si myslím, vzhledem k tomu, že se dražilo 24 domén/předmětů, jasně vypovídá o tom, že došlo k daleko spravedlivějším rozdělení získaných domén/předmětů než je tomu dnes. Vybraná částka, stejně tak počet dražitelů, mě velmi mile překvapily.

Závěrem ještě několik úvah do blízké budoucnosti. Předpokládáme, že další rozvoj systému pro aukce domén bude významně ovlivněn jeho uživateli, s cílem přidávat případně funkce, které mohou uživatelům pomoci zlepšit uživatelský komfort. Nicméně v blízké době neuvažujeme zavést možnost vložit do aukce domény, které jsou někým aktuálně drženy. Systém by to technicky zvládl, ale tato změna by znamenala poměrně rozsáhlé změny v Pravidlech aukcí a registrací domén obecně a bylo by ji třeba nejdříve řádně promyslet. Na druhou stranu, některé novinky už máme těsně před realizací a tak se o nich krátce zmíním. Jde například o možnost nastavit si v předstihu maximum u domény, která se teprve do aukce připravuje nebo o možnost viditelného příhozu vyššího než je velikost příhozu minimálního. Dále určitě budeme z aukcí domén zveřejňovat statistiky a uvažujeme také o možnosti nechat si zasílat seznam domén, které půjdou do aukce e-mailem. Aktuálně probíhá ladění systému, plánujeme ještě jednu sadu výkonnostních a penetračních testů a proto budou zejména funkční části systému aukcí, které jsou zejména v Doménovém prohlížeči, pro veřejnost odstaveny.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..