Otestujte s námi aukce domén

Na konci minulého roku jsem v závěru svého článku o novinkách ve FREDovi slíbil, že se příště rozepíšu více o připravovaných aukcích domén. To „příště“ nastalo právě teď, protože systém pro tuto revoluční novinku se připravuje ke spuštění, aktuálně dobíhají jeho poslední testy a ladění. A protože je jeden z testů nyní i veřejně přístupný, je skutečně nejvyšší čas podělit se o více detailů. Věřím, že se pak do veřejného testu aukcí domén zapojíte a osobně si vyzkoušíte, jak budou aukce domén od května tohoto roku fungovat. Fakt, že svou aktivní účastí ve veřejném testu aukcí domén můžete vydražit nějaký z nabízených reklamních předmětů (jsou mezi nimi dokonce 2 routery Turris!) a že výtěžek aukce budeme směřovat na charitu dle výběru vítězných dražitelů, určitě k testovací aukci přiláká i další váhající zájemce.


Tento blogpost nemá být suchým právnickým textem, takže hned na začátku podotýkám, že pro zjednodušení v tomto textu zkracuji správný pojem „jméno domény“ na „doména“. Mým cílem je popsat aukční rozšíření pro .CZ domény spíše zjednodušeně, kdo chce přesné definice, nechť studuje pravidla, na které se níže také odvolávám.

Co vlastně zahájení aukcí domén pro CZ doménu znamená? Běžného provozu domén se nijak nedotknou, avšak doménám se změní konec jejich životního cyklu. Po spuštění systému aukcí domén do produkce (v plánu od 1. května 2024) se nově nebude doména po zrušení nebo zániku registrace uvolňovat k opětovné registraci, ale bude zařazena na veřejný seznam domén k aukci. V tomto seznamu (interně mu také říkáme aukční sklad domén:)) zůstane doména 15 dnů a pak bude předána do aukčního systému, který je integrován do Doménového prohlížeče. Tam budou probíhat aukce domén, jejichž předmětem bude přednostní právo na registraci domény, nikoliv doména samotná. Vítěz aukce pak toto přednostní právo může uplatnit u jakékoliv registrátora, kde si doménové jméno zaregistruje na identifikátor držitele, který v dané aukci zvítězil. Registrace na jiný identifikátor nebude technicky možná. Nic ale samozřejmě nebrání provést po registraci domény změnu jejího držitele.

Dražiteli mohou být fyzické osoby, které mají účet MojeID ověřen pro účely elektronické identifikace (napojen na systémy státní správy) nebo které disponují elektronickou identitou jiného členského státu Evropské unie dle nařízení eIDAS případně právnické osoby, které mají validovaný kontakt MojeID. Využití ověřených identit v systému aukcí domén má tři hlavní výhody. Z první má prospěch samotný dražitel, který, pokud se chce aukce účastnit, nemusí skládat žádný kredit. Budeme totiž vědět, kdo je aktivním účastníkem aukce a u koho případně vymáhat pohledávku nebo komu zabránit v dalším dražení, pokud by aukce mařil. Druhou výhodu již využili registrátoři, protože pro podporu aukcí domén nemuseli provádět žádné úpravy svých systémů. Registrace domény na konkrétního držitele je jednou ze základních funkcí, kterou registrátoři nabízejí dlouhá léta a držitelé domén jí využívají. Třetím benefitem je, že tímto způsobem zvýšíme podíl skutečně dobře ověřených držitelů domén v registru, což je naší dlouhodobou snahou a bude to také vyžadováno směrnicí NIS2.

Vyvolávací cena (cena prvního příhozu) je 100 Kč. Dražitelé mohou přihazovat pomocí minimálních příhozů, které se zvyšují s aktuální vítěznou částkou, případně mohou příhozem nastavit svoje maximum (které je ostatním skryté) a aukční systém pak za ně přihazuje optimální vítězné minimum sám. Boj s potenciálním aukčním rivalem vás tedy nemusí stát bolavý ukazováček nebo rozbité tlačítko myši. Aukce probíhají každý den od 12:00 do 21:00 s tím, že pokud dojde k příhozu v posledních pěti minutách aukce, je proces aukce automaticky prodlužován na dalších pět minut. Toto opatření je zde proto, aby nemohlo dojít k přehození „na poslední chvíli“, aniž by měl původní průběžný vítěz aukce čas zareagovat. K takovémuto prodlužování aukcí ale nebude docházet do „nekonečna“, ale jen do 9:00 následujícího dne.

Pokud doména projde aukcí bez jediného příhozu, je po skončení aukce uvolněna k registraci (v náhodný okamžik následujícího dne stejně jako dnes). V případě, že byla doména vydražena, ale buď nedošlo k úhradě za přednostní právo na registraci domény nebo nebylo tohoto přednostního práva využito, je doména po vypršení příslušných lhůt vrácena zpět do aukce. Aukční systém navíc automaticky zabraňuje přístupu k doménovým aukcím těm dražitelům, kteří porušují podmínky aukcí domén. Pravidla také omezují počet aukcí, ve kterých se lze aktivně účastnit na 50. Pokud by limit na počet aukcí někomu vadil, což si myslíme, že pro drtivou většinu dražitelů nenastane, lze jej zrušit složením kauce.

Systém aukcí domén je detailně popsán na informačním webu aukce.nic.cz. Zde jsou umístěny i dokumenty Pravidla aukcí domén, Provozní řád aukcí domén (aktuálně jejich návrhy) a Podmínky veřejného testu aukcí domén, které jsou ze své podstaty preciznější, co se týká popisu skutečného fungování. Prostudování a souhlas s těmito pravidly je nutnou podmínkou účasti v aukci, tedy skuteční zájemci o získání zajímavých doménových jmen, se jejich studiu (nebo předstírání studia) nevyhnou.

A proč jsme k zavedení doménových aukcí přikročili? Jednoznačným impulsem bylo zjištění, že opakované registrace domén jsou, i přes technicko-ekonomická opatření, dostupné bohužel velmi omezenému počtu subjektů. Případný zájemce z řad běžných uživatelů je pak plně odkázán na služby těchto subjektů a protože se na tento stav začaly objevovat stížnosti, rozhodli jsme se přijít se systémem, který bude poskytovat férovější a rovnější přístup k opakovaným registracím domén všem zájemcům. Inspirací nám byl doménový registr v Estonsku, který již několik let aukce domén úspěšně provozuje.

Závěrem se vrátím k tomu, co je dostupné již dnes, tedy ke zmíněnému veřejnému testu aukcí domén. Jeho cílem je v dostatečném předstihu představit, jak budou aukce domén probíhat. A to nejen díky dostupným návrhům podmínek fungování, ale zejména díky možnosti si aukci domén prakticky vyzkoušet. Pro tento účel jsme tedy zaregistrovali (a následně smazali) 24 domén, které odpovídají propagačním předmětům a tyto domény jsme předali aukčnímu systému ještě před tím, než je bude získávat z registru domén. Testovací aukce probíhají také již v Doménovém prohlížeči, dostupné jsou pro výše uvedené ověřené identity a celý systém funguje podle pravidel uvedených v detailních podmínkách na webu aukce.nic.cz. Oproti plánovanému produkčnímu běhu má ale veřejný test zkrácen termín pro úhradu za přednostní právo na registraci domény (ze sedmi na dva dny), případné opakování aukce proběhne pouze dvakrát (namísto aktuálně plánovaných pěti opakování v ostrém provozu) a pro naplnění vítězství v aukci není třeba uplatnit přednostní právo na registraci domény. Vítěz aukce po úhradě vítězné částky a výběru charity, na kterou obnos zašleme (Člověk v tísni, Linka bezpečí, ADRA, Centrum Paraple, Post Bellum), poštou obdrží vydražený předmět.

Dalším cílem veřejného testu aukcí domén je samozřejmě získání podnětů k jeho dalšímu rozvoji, aby mohl dobře sloužit jeho uživatelům. I díky semináři s našimi členy, kde jsme aukce domén představovali, evidujeme několik vylepšení, které do systému zavedeme buď ještě před ostrým spuštěním nebo pak později v jeho dalších verzích. Jde například o možnost snížení dražitelova maxima, aktuálně lze pouze zvyšovat. Zvažujeme také možnost zavedení viditelného příhozu vyššího než minimální příhoz nebo o možnost zadat si svoje maximum u domény ještě dříve, než aukce začala. Zcela určitě vyladíme notifikační e-maily, zlepšíme ovládání notifikací a zobrazení chybových hlášek v Doménovém prohlížeči. Budeme velmi rádi, pokud se nám aktivní účastníci veřejného testu se svými nápady na vylepšení ozvou na adresu aukce@nic.cz a do předmětu uvedou „Veřejný test aukce domén“. Děkujeme!

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..