Krátké vlny: Bílá kniha o budoucnosti evropské digitální infrastruktury a staré nápady

Dosluhující Evropská komise spustila minulý týden další kolotoč, který na dlouhé týdny a měsíce zaměstnaná lidi, kteří se živí výkladem a aplikací pravidel v digitálním prostoru. Po slibech daných minulý rok komise zveřejnila tzv. balíček ke konektivitě, který obsahuje dva nelegislativní dokumenty:

Bílou knihu k zajištění potřeb evropské digitální infrastruktury a
Doporučení k bezpečné a odolné podmořské kabelové infrastruktuře.

Balíček je vyústěním snah současné komise (a zejména komisaře Bretona) ohledně uchopení budoucnosti telekomunikačního sektoru s cílem změřit sektoru a vládám členských států teplotu před předložením revize současného regulačního rámce pro elektronické komunikace. Připomeňme, že komisař Breton po dvouletém snažení narazil na odpor mezi experty i ministry se svou snahou prosadit tzv. „fairshare“ platbu, kterou by vybraní poskytovatelé obsahu platili podle blíže neurčeného mechanismu evropským (asi ne všem) operátorům. Po veřejné konzultaci, která proběhla minulý rok, se nakonec současná komise rozhodla ponechat nový legislativní návrh až po evropských volbách. Zároveň je ale třeba říct, že s ohledem na evropské volby by žádný legislativní návrh komise v současném složení nestihla protlačit a fakticky „balíčkem ke konektivitě“ lehce snižuje manévrovací prostor nové EK.

Bílá kniha k zajištění potřeb evropské digitální infrastruktury

Bílá kniha zdůrazňuje význam vysokorychlostních sítí, včetně sítí nových generací, pro rozvoj dalších technologií i pro celospolečenský růst. Dokument (opět) poukazuje na nezbytnost investic ve výši stovek miliard EUR k zajištění vedoucího postavení evropského průmyslu. EK na několika místech v dokumentu nepokrytě přiznává, že EU ujíždí vlak a že dosavadní opatření pro podporu investic do telekomunikací nebyla úspěšná.

Jen připomeňme, že současný evropský regulační rámec, Evropský kodex pro elektronické komunikace, který byl součástí strategických aktivit Evropské komise s nálepkou „Jednotný digitální trh“, měl ambici posílit investice a odstranit fragmentaci. Evropská komise si zejména hodně slibovala o tzv. dohodách o spolupráci mezi jednotlivými investory a wholesale-only operátorů. V nově vydané Bílé knize však konstatuje, že tyto vize naplněny nebyly.

K řešení stávající situace EK představuje možné scénáře, jakým by se budoucnost digitálních sítí mohla ubírat. Za účelem vytvoření vhodných podmínek, včetně těch finančních, pro konektivitu nové generace avizuje EK navržení zcela nových pilotních projektů, případně pokračování již zahájených iniciativ v rámci existujících finančních nástrojů (Horizont Evropa, Program Digitální Evropa, a Nástroj na propojení Evropy (CEF2)).

A komise opět sahá do šuplíků s názvem „100x odmítnuté bláznivé nápady“ a navrhuje opatření k posílení jednotného trhu, která se týkají větší harmonizace při správě a přidělování spektra (např. zavedení obdobného mechanismu jako v případě notifikace/veta při určování relevantního trhu pro ex ante regulaci), zavedení principu země původu v případě přeshraničního poskytování služeb elektronických komunikací (obdobně jako je to nyní u služeb informační společnosti) a podpora pro ustanovení panevropského operátora. Jakékoliv odevzdávání pravomocí ke správě spektra nutně ale naráží na odpor většiny členských států – Brusel nedisponuje žádnou „Agenturou ke správě spektra, finanční příjem z aukcí vždy potěší národní ministry financí a i na mezinárodní úrovni například v rámci Mezinárodní telekomunikační unie, kde se rozhoduje o budoucím využívání kmitočtových pásem, jsou členské státy svébytnými jednotkami a zbytek světa popravdě moc neví, proč by se měl se zástupci Evropské komise vůbec bavit (diplomaticky řečeno).

Z dalších naznačených opatření, u kterých komise testuje podporu sektoru a členských států je určení data pro „copper switch-off“, což by mělo podpořit rozvoj optické infrastruktury a odklonu od regulace ex ante, byť by národním regulátorům měl zůstat tzv. 3K test, který umožňuje při tržním selhání definovat relevantní trh a na něm provádět regulační opatření.

A bohužel nechybí ani tolik oblíbený „level playing field“ pro všechny aktéry digitálního ekosystému. Je jasné, že ač je „fairshare“ mrtev, bude Komise navrhovat narovnání podmínek fungování na trhu mezi jednotlivými aktéry ať už to bude znamenat cokoliv. Třeba i možnost rozšíření financování povinností v univerzální službě na všechny hráče digitálního ekosystému, nikoliv jen na operátory.

K materiálu EK zahájila veřejnou konzultaci, která potrvá do 30. června 2024.

Doporučení k bezpečné a odolné podmořské kabelové infrastruktuře

Cílem doporučení je zejména podpora a modernizace podmořských kabelů prostřednictvím tzv. kabelových projektů evropského zájmu. Jejich budování a správa by měla být realizována soukromými subjekty, s možnou podporou ze strany EU nebo členských států.

Prostřednictvím doporučení EK také ustanovuje Expertní skupinu pro podmořskou kabelovou infrastrukturu, jejímž úkolem by mělo být především zmapování stávající infrastruktury, zhodnocení souvisejících rizik a příprava unijního systému hodnocení rizik. Expertní skupina by měla za tímto účelem spolupracovat se skupinami vytvořenými podle směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (NIS2) a směrnice o odolnosti kritických subjektů.

Doporučení dále ukládá členským státům provádět hodnocení rizik na národní úrovni, podpořit operátory spravující podmořskou infrastrukturu v pravidelném testování a zajistit zrychlenou proceduru pro udělování povolení k celému procesu výstavby a udržování podmořské infrastruktury.

Zpráva o kybernetické bezpečnosti a odolnosti evropských komunikačních infrastruktur a sítí

Minulý týden byla také publikována Zpráva o kybernetické bezpečnosti a odolnosti evropských komunikačních infrastruktur a sítí. Posouzení rizik provedené členskými státy po společné výzvě k posílení schopností EU v oblasti kybernetické bezpečnosti během neformálního zasedání Rady ministrů pro telekomunikace v březnu 2022 (Nevers, Francie) identifikovalo řadu hrozeb pro komunikační sítě a infrastrukturu, jako jsou aplikace typu wipers, útoky ransomwaru, útoky na dodavatelský řetězec, fyzické útoky, sabotáže atd.

Tyto hrozby, využívající zranitelných míst, by mohly představovat významné riziko pro bezpečnost a odolnost telekomunikační infrastruktury. Na základě těchto zjištění a kromě devíti rizikových scénářů, které již byly identifikovány v Koordinovaném posouzení rizik sítí 5G v EU, zpráva rozvíjí deset rizikových scénářů strategického významu pro Unii, jako je útok na dodavatelský řetězec s cílem získat přístup do infrastruktury operátorů nebo koordinovaný fyzický sabotážní útok na digitální infrastrukturu.

Za účelem zmírnění těchto rizik předkládá zpráva řadu strategických a technických doporučení pro členské státy, Komisi a agenturu ENISA, která mají být realizována s podporou sdružení BEREC. Pokud jde o strategické aspekty, zpráva členským státům doporučuje:

  • posoudit odolnost mezinárodních propojení;
  • posoudit kritičnost, odolnost a redundanci základní internetové infrastruktury, jako jsou podmořské kabely;
  • provést doporučení týkající se dodavatelů;
  • Vytvořit transparentnost v oblasti dodavatelů a poskytovatelů řízených služeb nebo poskytovatelů řízených bezpečnostních služeb používaných pro pevné sítě, optické technologie, podmořské kabely, satelitní sítě a další důležité dodavatele ICT;
  • zapojit odvětví elektronických komunikací do kybernetických cvičení a operativní spolupráce;
  • podpořit sdílení informací a zlepšit situační povědomí o hrozbách pro operátory;
  • poskytovat operátorům finanční podporu na technická opatření proti kybernetickým útokům v jejich sítích;
  • vyměňovat si mezi vnitrostátními orgány osvědčené postupy týkající se fyzických útoků na digitální infrastrukturu;
  • rozšířit fyzické zátěžové testy kritické infrastruktury na digitální infrastrukturu.

Zprávu můžete nalézt zde.

A na závěr malý test. Poznáte, jaký úryvek je z roku 2016, kdy Komise vydala „Konektivita pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti“ a jaký úryvek je z roku 2024 z Bílé knihy?

A. Moreover, looking at the deployment of the next wireless communications technologies or renewal of existing licenses for broadband wireless communications, Europe cannot afford yet another spectrum authorisation process for the next generation mobile technology spreading over almost a decade, with huge disparities in timelines of auctions and network infrastructure
deployment between Member States. To avoid that the same problems appear in the future, it should be considered how to better coordinate timing of auctions and ensure it is tighter across the whole EU.

B. A delayed and fragmented assignment of the relevant spectrum by Member States has a direct negative impact on wireless network coverage and penetration overall in Europe. Such delays, if repeated, will endanger the successful introduction of 5G in
Europe and the deployment of new innovative services. In addition to faster processes to designate spectrum for electronic communications, with clear deadlines for when the spectrum is to be made available to the market, investors in the next generation of wireless broadband need more predictability and consistency regarding future licensing models and the key conditions for assigning or renewing national spectrum rights.

C. Reaching the above vision and objectives for 2025 is estimated to require an overall investment of c. EUR 500 billion over the coming decade, representing an additional EUR 155 billion over and above a simple continuation of the trend of current network investment and modernisation efforts of the connectivity providers

D. …reaching current Digital Decade targets for Gigabit connectivity and 5G may require a total investment of up to EUR 148 billion, if fixed and mobile networks are deployed independently, and stand-alone 5G offering European citizens and businesses the full capabilities that can be offered by 5G mobile networks is deployed.

A takhle bychom mohli pokračovat dál, zpět k návrhům i do roku 2013 nebo 2006…

A a C = Bílá kniha k zajištění potřeb evropské digitální infrastruktury.

B a D = Konektivita pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..