Rakousko versus Google, Meta a TikTok: Spor o regulaci digitálních služeb

V roce 2021 schválilo Rakousko zákon, podle kterého musí domácí i zahraniční poskytovatelé služeb informační společnosti zřídit mechanismy pro oznamování a ověřování potenciálně nezákonného obsahu (s výjimkou stanovenou pro malé poskytovatele). Zákon také stanovil pravidelné a transparentní zveřejňování zpráv o nezákonném obsahu. Při nesplnění této povinnosti mohl správní orgán uložit pokutu až do výše 10 milionů eur.

Google Ireland, Meta Platforms Ireland a Tiktok, tři platformy se sídlem v Irsku, se jaly soudit, tvrdíce, že rakouský zákon je v rozporu s právem EU, konkrétně se směrnicí o službách informační společnosti.

V rámci předběžné otázky rakouského soudu Evropský soudní dvůr zopakoval, že cílem směrnice je vytvoření právního rámce pro zajištění volného pohybu služeb informační společnosti mezi členskými státy. Za tímto účelem by členské státy měly odstraňovat překážky a nikoliv vytvářet nové specifickou právní úpravou, která prolamuje zásadu kontroly v členském státě původu.

Je sice pravda, že za přísných podmínek a ve specifických případech mohou jiné členské státy než členský stát původu skutečně přijmout opatření k zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví, veřejného zdraví a bezpečnosti nebo ochrany spotřebitelů. Tyto zvláštní odchylky musí být ale oznámeny Evropské komisi a členskému státu původu.

Jiný členský stát než členský stát původu poskytovatele dotyčné služby informační společnosti však nemůže přijmout opatření obecné a abstraktní povahy, která se bez rozdílu vztahují na kteréhokoli poskytovatele určité kategorie služeb.

Pokud by totiž měly členské státy tuto pravomoc, zpochybnilo by to právě zásadu kontroly v členském státě původu dotčené služby, na níž je směrnice založena. Rakousko by v tomto případě neoprávněně zasahovalo do pravomoci Irska, kde jsou Google Irsko, Meta a Tiktok usazeny.

Kromě toho by dotčené platformy podléhaly různým právním předpisům, což by rovněž porušilo deklarovanou svobodu poskytování služeb.

Je hezké, že Evropský soudní dvůr brání volný trh a poskytování služeb. Na rozdíl od poměřování skleniček Nutelly bývalými i současnými premiéry je to hmatatelné rozhodnutí ve prospěch volného trhu v EU. Dlužno dodat, že nová pravidla řešení problémů s nelegálním obsahem a jeho nahlašování přináší Akt o digitálních službách, který do českého právního řádu transponuje ministerstvo průmyslu a obchodu a dohled bude provádět Český telekomunikační úřad. Podstata rozhodnutí, že jiný členský stát než členský stát původu nemůže poskytovatele služby informační společnosti obtěžkávat obecnými a abstraktními regulačními povinnostmi (ani ve jménu většího dobra), však zůstává v platnosti.

Detailní rozsudek je k přečtení zde.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..