Krátké vlny: Budoucnost pásma 6 GHz a pozvání na CSNOG 2023

Za 199 dní se bude konat Světová radiokomunikační konference, kde správci spektra z členských států Mezinárodní telekomunikační unie budou rozhodovat o úpravách Radikomunikačního řádu, pravidel využívání rádiového spektra. Jedním z bodů konference je rozhodnutí o využívání pásma 6 GHz a jednotliví uživatelé spektra nyní předkládají regulátorům své argumenty, kterými by je přesvědčili o svém pohledu na budoucí využívání rádiového spektra.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APSM) zpracovala společně s Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) Policy paper na téma optimálního budoucího přidělení pásma 6 GHz. Dokument identifikuje toto pásmo jako jediné další možné mmid-band pásmo pro celoplošné 5G a „XG“ (další generace) mobilních sítí ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Horní část tohoto pásma (6425 – 7125 MHz) totiž podle zpracovatelů splňuje požadavky na vysokou kapacitu a na datové rychlosti.

Pásmo má podle studií kompatibility podobné podmínky šíření jako pásmo 3400 – 3800 MHz a je možné využívat toto pásmo společně s pevnou družicovou službou. Toto pásmo je v České republice (jako i v jiných evropských státech) přiděleno ještě také pevné službě a lze očekávat, že o využití touto službou rozhodnou národní regulátoři podle národních podmínek (počet pevných spojů se totiž liší, například v Rakousku jich je 141, v Lotyšsku pouze 16).

Zpracovatelé navrhují, aby Česká Republika přijala strategický rámec a v návaznosti na něj provedla postupnou migraci pevných spojů do jiného pásma. Tímto uvolněním by Česká republika zajistila plný rozvoj sítí IMT v horní části pásma 6 GHz. Stát by měl také zadat studie kompatibility a budoucího využití pásma (s některými studiemi počítá i Národní plán obnovy) a hlavně podpořit aktivně alokaci spektra pro IMT na úrovní EU a Mezinárodní telekomunikační unie. A hle, 25. dubna 2023 byla do registru smluv vložena smlouva uzavřená mezi Českým telekomunikačním úřadem a firmou Grant Thornton Consulting s.r.o. na vypracování studie budoucího využití pásma 6424-7125 MHz.

Cílem smlouvy má být zpracování analýzy pásma 6 GHz z hlediska koexistence mobilních sítí IMT/5G a pevné radiokomunikační služby v České republice a posouzení možnosti využití pásma 6 GHz celoplošnými venkovními sítěmi IMT/5G do roku 2030 v rozsahu rádiového spektra alespoň 600 MHz. Konkrétně by dílo mělo obsahovat:

a) analýzu aktuálního využití pásma 6 GHz, včetně rozdělení analýzy na pevné spoje podle hlavních skupin uživatelů, jejich počtu, účelu využití a základních technických parametrů,

b) analýzu výhledu využití pásma 6 GHz stávajícími čtyřmi uživateli s největším počtem pevných spojů v horizontu do roku 2030, s přihlédnutím k možnému přeskupení pásma 6 GHz,

c) odpověď na otázku, zda a za jakých podmínek lze stávající pevné spoje v pásmu 6 GHz přesunout do jiného pásma pevné služby při zachování stávajících parametrů těchto spojů,

d) odpověď na otázku, zda a za jakých podmínek lze stávající pevné spoje v pásmu 6 GHz jednoho uživatele přesunout do jednoho souvislého kmitočtového úseku při horním nebo dolním okraji pásma 6 GHz,

e) odpověď na otázku, zda a za jakých podmínek lze u stávajících pevných spojů v pásmu 6 GHz ukončit jejich provoz nebo významně zredukovat jejich počet,

f) analýzu podmínek koexistence spojů pevné služby přesunutých do jiného úseku v pásmu 6 GHz a mobilních sítí IMT/5G provozovaných v bezprostředně navazujících úsecích,

g) analýzu rizika rušení družicové služby, které by vzniklo provozováním mobilních sítí IMT/5G v pásmu 6 GHz a stanovení technických a dalších podmínek koexistence pohyblivé a družicové služby,

h) strategická doporučení, manažerské shrnutí a závěry studií v anglickém a českém jazyce.

Zpracovatel má na vypracování studie tři měsíce od podpisu smlouvy. Sám jsem zvědav, jaké budou závěry. V jiném perspektivním pásmu, 26 GHz, probíhá nyní experimentální pilotní provoz, a jak uvedl na Lupě Filip Malina, může to být pro část sektoru naprosto průlomová věc.

Tradičně jako každý rok touto dobou vás chci pozvat na akci CSNOG (2023), komunitní setkání provozovatelů telekomunikačních sítí, poskytovatelů přístupu k internetu, registrátorů domén a provozovatelů počítačových sítí a dalších technických nadšenců, které organizují sdružení CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET. Tento rok se koná netradičně ve Zlíně a pestrý program slibuje zajímavé prezentace, ať už prezentace Mariana Rychteckého ze sdružení NIX.CZ o konfiguraci a monitorování switchů Cisco Nexus pomocí REST API, Marii Matějky z názvem „BIRD 3: Už, nebo ještě ne?“, Jana Koloucha o transpozici NIS 2, nebo zástupce ČTÚ Petra Hemerky o měřících nástrojích a služby systému MSEK. Doufám, že se ve Zlíně potkáme.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..