SLOVAKIA ROUNDTABLE: boj proti sexuálnímu zneužívání dětí v digitálu

Potírání nezákonného obsahu na internetu je celospolečensky důležitým tématem. Obzvláště za situace, kdy se bavíme o výrobě, šíření a zpřístupňování snímků či videí, které zobrazují děti a nezletilé v explicitních sexuálních aktivitách, nebo je v uvedeném duchu prezentují.

S cílem řešit sexuální zneužívání dětí v prostředí digitálního světa vznikla v roce 1999 organizace INHOPE. Dnes sdružuje 50 hotlinek z celého světa s posláním takovýto obsah identifikovat a odstraňovat. Součástí sítě INHOPE je i česká STOPonline.cz provozovaná asociací CZ.NIC.

Ve dnech 25. a 26. května 2022 zorganizovalo slovenské Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), INHOPE a občanské sdružení Digitálna inteteligencia (digiQ) kulatý stůl v Bratislavě, který kromě diskuse aktuálního stavu a trendů v oblasti výskytu a šíření obsahu zachycujícího sexuální zneužívání dětí cílil na opětovné členství Slovenska v INHOPE. Zástupci CZ.NIC byli na tuto akci pozvání, aby společně s polskou hotlinkou dyżurnet.pl sdíleli své praktické zkušenosti z provozu a nastavení národní hotlinky a Safer Internet Centre Czech Republic (SIC CZ).

Situace na Slovensku je specifická v tom, že se aktuálně jedná o jediný stát EU, který nemá ustavenou hotlinku pro nahlašování obsahu zachycujícího sexuální zneužívání dětí. Procesní a věcná pochybení tehdejší slovenské hotlinky totiž vedly k hlasování, na základě kterého byla v lednu 2018 z INHOPE vyřazena. To je každopádně minulost a právě uskutečněný kulatý stůl lze považovat za formální začátek procesu, na jehož konci se má Slovensko opět stát součástí rodiny INHOPE.

Zájem o ustavení hotlinky a potažmo celého Safer Internet centra SK na jednání nazvaném „Slovakia Roundtable“ deklarovalo ministerstvo práce, sociálnych věci a rodiny, ministerstvo vnitra, slovenská policie, generální prokuratura či Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Uvedený cíl je ostatně zakotvený v akčním plánu 2022-23, kterým se v citovaném období realizuje Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore. Do diskusí na téma sexuálního zneužívání dětí, trendů v oblasti on-line bezpečnosti a národní koncepce na ochranu dětí se dále zároveň aktivně zapojily i zástupci Komise, Evropského parlamentu, Rady Evropy, UNICEF a neziskového sektoru. Pro doplnění dodávám, že slovenská vláda výše zmíněný akční plán schválila na svém jednání dne 8. 6. 2022.

Právě slovenská občanská společnost má ambici sehrát zásadní roli v ochraně dětí na internetu a nově budované struktuře Safer Internet centra SK. Zatímco o zřízení a vedení hotlinky usiluje nově zřízená organizace „Ochráň ma“, profesionální poradenskou činnost pro děti v nouzi i jejich rodiče má ambici poskytovat již fungující helplinka „Viac ako ni(c)k“. Preventivní a vzdělávací činnost v rámci plánovaného centra by si pod svá křídla mohla vzít DigiQ, která se internetové bezpečnosti dlouhodobě věnuje. Skutečné rozdělení rolí a aktivit v rámci Safer Internet Centra SK však samozřejmě bude výsledkem dohody relevantních partnerů na vnitrostátní úrovni.

Formální struktura a způsoby řešení výskytu sexuálního obsahu zachycujícího děti a mládež jsou jednou věcí, skutečností ale zůstává, že na Slovensku čelí de facto stejným trendům a výzvám jako jinde v Evropě. Zájem o informace k dobrovolnému ukončení života, sebepoškozování, tvorba a šíření sexuálně zaměřeného obsahu přímo dětmi, kyberšikana, nevhodné kontakty dětí ze strany dospělých, nenávistné projevy na internetu či nárůst psychických problémů spojených s digitálním světem jsou bohužel realitou roku 2022. Helplinky napříč Unií tak čelí nárůstu telefonátů, e-mailů i chatů od dětí i rodičů na výše zmíněná témata.

Za naše centrum jsme již v průběhu jednání deklarovali zájem a připravenost sdílet příklady dobré praxe a aktivně se slovenskými kolegy a kolegyněmi spolupracovat. Ve stejném duchu se zároveň vyjádřili i zástupci našeho policejního prezidia, kteří se „Slovakia Roundtable“ také účastnili. První reálnou aktivitou by se mohlo stát plánované srpnové jednání mezi Viac ako ni(c)k a českou Linkou bezpečí a Dětským krizovým centrem. CZ.NIC bude z pozice provozovatele SIC CZ nedílnou součástí veškerého dění.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..