Krátké vlny: Teroristický obsah online v další fázi a telekomunikační veřejné konzultace

Pořád se něco děje. Ministerstvo vnitra vypořádalo připomínky k návrhu zákona proti šíření teroristického obsahu on-line. Návrh ministerstvo připravilo ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a Policií ČR a reaguje na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu on-line.

Hlavní povinností státu je primárně určit orgány, které budou nařízení v praxi aplikovat, a stanovit přestupky za porušení povinností stanovených tímto nařízením. Konkrétně pak návrh zákona kromě požadovaných skutkových podstat zmíněných přestupků stanoví, že:

1) příkazy k odstranění teroristického obsahu on-line bude vydávat Policie ČR,
2) přezkum zahraničních příkazů k odstranění bude provádět Ministerstvo vnitra,
3) správní dohled nad preventivními opatřeními zavedenými poskytovateli hostingových služeb bude vykonávat Český telekomunikační úřad; ten bude současně projednávat i přestupky zavedené tímto zákonem.

Předkladatel předpokládá, že jako doposud se v jurisdikci českých orgánů nebude vyskytovat příliš mnoho teroristického obsahu on-line, tudíž nebude potřeba navyšovat personální kapacity Policie ČR, Ministerstva vnitra ani Českého telekomunikačního úřadu. Připomeňme, že poskytovatel má lhůtu jedné hodiny na odstranění závadného obsahu. Návrh nyní putuje do Legislativní rady vlády a po schválení vládou do parlamentu.

Sdružení evropských regulátorů zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu pokynů k uplatňování článku 3 nařízení (EU) 2022/612 ze dne 6. dubna 2022 o roamingu ve veřejných komunikačních sítích v Unii (tzv. pokyny k velkoobchodnímu roamingu). Revize pokynů sdružení BEREC z roku 2017 byla nezbytná pro zahrnutí změn zavedených novým nařízením o roamingu (EU) 2022/612 ze dne 6. dubna 2022 o roamingu ve veřejných komunikačních sítích v EU.

Návrh pokynů není předkládán jako oficiální právní výklad. Vnitrostátní regulační orgány jsou nicméně povinny při řešení případných sporů nebo přijímání donucovacích opatření týkajících se článku 3 tyto pokyny v maximální míře zohlednit. Zejména v případech, kdy vnitrostátní regulátoři přijmou rozhodnutí, které se odchyluje od těchto pokynů, se od nich očekává, že uvedou objektivní důvody této odchylky. Tyto pokyny doplňují pokyny sdružení BEREC, které vykládají pravidla k maloobchodnímu roamingu. Veřejná konzultace trvá do 24. června 2022.

Český telekomunikační úřad zahájil dvě veřejné konzultace s cílem naplnit revidovaná ustanovení zákona o elektronických komunikacích týkajících se univerzální služby. První konzultace se týká povinnosti poskytnout speciální koncová zařízení zdravotně postižených osobám. Tato speciální koncová zařízení mají zdravotně postižených osobám umožnit přiměřený přístup k internetu včetně připojení potřebného pro využívání služby a přístupu k hlasové komunikační službě, včetně připojení potřebného pro využívání služby, nejen v pevném místě, rovnocenného s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé. Jako speciální koncová zařízení navrhuje ČTÚ dva modely mobilních telefonů – Blindshell Classic 2 a iPhone SE 64 GB 5G (2022), a to pro osoby se zrakovým postižením. Pro ostatní zdravotně postižené osoby nepovažuje ČTÚ zařazovat žádné speciální mobilní koncové zařízení. Povinnost dílčí univerzální služby se ukládá na standardní tři roky.

Druhá veřejná konzultace vysočanského úřadu se týká dílčí povinnosti tzv. zvláštních cen. Do implementační novely měli nárok na zvláštní ceny, slevu 200 korun, uživatelé z řad osob se zvláštními sociálními potřebami. Nově se tato skupina rozšířila o osoby s nízkými příjmy. Další novinkou je, že oprávněná osoba může nově využít tzv. zvláštní cenu i na službu přiměřeného přístup k internetu, včetně připojení potřebného pro využívání služby.

Za účelem zabránění zneužití nároku jak na dílčí službu zvláštních cen a dílčí službu speciálního koncového zařízení a možných duplicit, plánuje ČTÚ vytvořit a spravovat seznam osob využívajících tyto služby. ČTÚ seznam nepovede pouze vpřípadě, že by byla uložena povinnost zvláštních cen a současně povinnost dílčí služby tzv. speciálních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. c) Zákona právě a pouze jednomu poskytovateli.

ČTÚ také inovativně přistoupil k vymezení povinnosti, když kromě standardní slevy 200 korun chce uložit i tzv. univerzální mobilní tarif, který by měl obsahovat 150 minut a 50 sms do všech národních sítí a 2,5 GB dat právě při nulovém zpoplatnění ze strany oprávněného uživatele. Jaká bude finální podoba povinnosti, to uvidíme po skončení veřejné konzultace 23. června 2022.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..