Vrchní soud v Praze: pro realizaci povinností z rozhodnutí není třeba žalovat CZ.NIC

Není žádným tajemstvím, vlastně právě naopak, že sdružení CZ.NIC dlouhodobě poskytuje pomoc ve sporech o doménová jména. Nemůže samozřejmě nabízet právní poradenství v konkrétních případech, ale na stránkách sdružení je k dispozici detailní návod, jak postupovat v případě sporu o doménu, vysvětlení, co znamená rozhodčí doložka a také rozpis, jaká rozhodnutí soudu může CZ.NIC vykonat a jakým způsobem.

Od podzimu 2007 je součástí Pravidel registrace ustanovení, dle něhož sdružení provede zrušení delegace či registrace domény nebo její převod nebo pozastaví možnost převodu domény, pokud tak stanoví vykonatelné soudní nebo správní rozhodnutí, a to i tehdy, pokud sdružení samo nebylo účastníkem řízení, ve kterém takové rozhodnutí bylo vydáno. Sdružení samozřejmě takto postupovalo i dříve, ale právě od října 2007 je tato činnost ošetřena Pravidly registrace.

Uvedením do Pravidel registrace se tato aktivita sdružení dostala z roviny veřejně deklarované a zavedené praxe do roviny v podstatě smluvního závazku. Přesto se však i nadále čas od času stávalo, že bylo sdružení uváděno vedle držitele domény jako druhý žalovaný, a to právě z obavy žalobce, aby došlo k realizaci rozhodnutí.

Sdružení proto uvítalo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (č. j. 3Cmo 315/2013-58), ve kterém soud konstatoval, že ze strany sdružení není výkon rozhodnutí v řízeních, kterých není účastníkem, žádnou „dobrou vůlí“, kterou může a nemusí dodržovat, ale jde o plnění povinností ze závazných Pravidel registrace doménových jmen. Informace soudu o vydaných rozhodnutích, týkajících se domény .cz, zasílané sdružení CZ.NIC, jsou podle Vrchního soudu jakousi obdobou informací, zasílaných katastrálním úřadům. Rozhodnutí soudů, a to jak předběžná opatření nebo rozhodnutí ve věci samé, jsou sdružení zasílána právě s ohledem na postup v Pravidlech registrace. Nejedná se tedy o zasílání rozhodnutí účastníkům řízení, ale o zasílání rozhodnutí provozovateli registru národních doménových jmen pod národní doménou .cz.

Ve světle tohoto rozhodnutí (byť se nejedná o rozhodnutí ve věci samé, ale o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření) tedy nadále platí, že pro zajištění výkonu povinnosti, kterou soudní rozhodnutí ukládá či má uložit (zrušení delegace, zrušení registrace, převod domény, omezení držitele doménu převést), není nutné, aby byl CZ.NIC účastníkem řízení. Postačuje, pokud bude sdružení takové rozhodnutí doručeno, a to v originále nebo ověřené kopii, opatřené doložkou právní moci a vykonatelnosti (detailně článek 18. Pravidel registrace).

Zuzana Průchová

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..