Změny v Pravidlech registrace přinášejí i možnost skrýt další údaje

Dokument s názvem Pravidla registrace čítá celých devět stránek hustého textu, a tak si dovolím ve stručnosti představit novinky, které k 1. červnu vstupují v platnost.

Jednou z drobných změn je úprava přílohy č. 1, podle které může nově být v kontaktu poštovní adresa označena jako neveřejný údaj bez ohledu na to, jakou daný subjekt zastává v centrálním registru pozici (držitel, administrativní kontakt, technický kontakt atp.). Adresa tedy nebude zobrazována ve veřejné části vyhledávání v databázi whois. Jediným údajem, který v centrálním registru nadále zůstane vždy viditelný, je jméno a příjmení. CZ.NIC touto změnou vychází vstříc zákonným požadavkům na ochranu osobních údajů.

Zákon na ochranu osobních údajů se však týká pouze fyzických osob – údaje o právnických osobách lze nalézt v řadě veřejně dostupných registrů. Také v případě centrálního registru budou možností skrýt poštovní adresu disponovat pouze fyzické osoby. Aby nedocházelo k nežádoucímu „zosobňování“ právnických osob účelovým označováním za fyzické osoby, vyplňováním názvu a obchodních firem do položky jméno a příjmení nebo vynecháním některých údajů, bude moci údaje skrýt pouze subjekt, který prošel tzv. validací – jednoduchým a bezplatným ověřením údajů prostřednictvím služby mojeID. U takto ověřených subjektů bude CZ.NIC bezpečně vědět, že kontakt patří fyzické osobě, která bude mít možnost skrýt svou poštovní adresu a navíc získá možnost využívat výhod validovaného kontaktu služby mojeID na řadě serverů, kam se lze s využitím mojeID přihlásit.

K ochraně osobních údajů zbývá dodat, že ačkoliv subjekt díky validaci službou mojeID získá větší míru kontroly nad tím, komu a v jakém rozsahu své údaje sděluje, CZ.NIC je může v souladu se zákonem na základě požadavku předat orgánům činným v trestném řízení. O kontaktní údaje může požádat i veřejnost, ovšem pouze pokud řádně vyplní zvláštní žádost, ve které doloží účel, kvůli kterému o informace žádá. Pro každý kontakt bude nutné podat samostatnou žádost, a to výhradně písemně s ověřeným podpisem žadatele. Tento relativně složitý administrativní postup má zabránit zneužívání tohoto institutu. CZ.NIC si rovněž vyhrazuje právo poskytnutí údajů odmítnout, pokud dojde k závěru, že požadavek je neoprávněný a žadatel pro svou žádost neprokázal legitimní důvod.

Další změna ve správě údajů v registru se týká zahraničních držitelů. Od června budou subjekty, jejichž bydliště, sídlo či kontaktní adresa se nacházejí mimo území EU/EHP, povinny na výzvu sdružení CZ.NIC nebo příslušného státního orgánu (soudu, správního orgánu, ale také rozhodce či rozhodčího soudu) poskytnout doručovací adresu na území EU/EHP nebo označit svého zástupce s doručovací adresou na tomto území. Problémy s doručováním do exotických lokalit jsou dlouhodobou záležitostí a přispívají ke značnému ztížení možnosti domáhat se svých práv u soudu. Pro větší účinnost komunikace a usnadnění doručování písemností na poštovní adresu uvedenou v registru byla zrovnoprávněna komunikace prostřednictvím elektronické pošty, tedy na e-mail uvedený v registru. Výzva ke sdělení bude odeslána elektronicky a pokud CZ.NIC neobdrží požadované informace ve lhůtě 15 dnů od jejího odeslání, bude mít právo danou doménu zrušit. Je důležité dodat, že tento postup bude uplatněn zejména v případě, kdy se CZ.NIC buď dozví důvěryhodné informace o nesprávnosti údajů v registrům nebo bude o sdělení údajů požádán příslušným orgánem.

Zuzana Průchová Durajová

Autor:

Komentáře (16)

 1. Martin říká:

  Tak to je dobrá informace, že půjde skrýt i adresa. Chtěl jsem to hned vyzkoušet, ale v nastavení mojeid jsem tuto možnost nenašel.

 2. X říká:

  Zase jenom sprosta reklama na radoby dobrocinnou sluzbu kterou „prekvapive“ nikdo nechce, jak ubohe.

 3. Ondřej Filip říká:

  Martin: Bude to v novem release, ktery pujde ven pristi tyden, mejte tedy prosim chvilku strpeni.

  X: Nemuzete Vasi myslenku vice rozvest? V cem je tato (dle Vas) reklama sprosta? A proc je mojeID dobrocinna pouze radoby?

 4. lester říká:

  Zajímalo by mne, zda se chystá Nic.cz nějak soustavněji řešit falešné registrace domén – na neexistující fyzické osoby (smyšlená jména) a neexistující adresy (smyšlené adresy).
  Lze takovéto domény někde centrálně nahlašovat? A co s tímto oznámením Nic.cz udělá?

 5. lester říká:

  Děkuji!

  Tedy jestli správně rozumím pravidlům (zejména bod 6), třetí osoba musí nejprve sama vyzvat držitele domény, aby falešné údaje v Registru domén o sobě opravil a teprve, když na výzvu nereaguje, lze se obrátit s podnětem na Nic.cz?

  Nicméně s tímto podnětem musím současně prokázat svůj právní zájem (např. že jsem byl podveden nějakou webovou stránkou, které držitel domény je „anonymní“, resp. registroval doménu na neexistující subjekt či smyšlenou osobu).

  Pokud takový právní zájem nemám, a „jen“ mi vadí, že určitý web provozuje anonymní držitel, ale webem jsem poškozen nebyl, tak v takovém případě se na Nic.cz obracet nemohu?

  A jak řešíte domény registrované na bílého koně, to Nic.cz považuje za problém?

  Nakonec by mne zajímalo, pokud se po ověření ukáže, že osoba uvedená v Registru jako držitel, je skutečně existující osobou, zda na oznamovatele bude podáno trestní oznámení pro pomluvu, tedy zda Nic.cz držiteli domény předá osobní údaje oznamovatele.

  Nedal by se o problematice podvodů a jejich řešení ze strany Nic.cz napsat samostatný článek?

 6. Zuzana Průchová říká:

  Dobrý den,

  nemusí, pokud to, že údaje nejsou správné, je naprosto zřejmé (tedy dle veřejně dostupných zdrojů např. neexistující ulice v existujícím městě, jméno držitele Rohovín Čtverrohý a podobně). Pokud z veřejně dostupných evidencí vyplývá, že poštovní adresa správná je, pak vyžadujeme doložení, že se žadatel o prověření již na držitele pokoušel obrátit, ale neúspěšně a doklad o této skutečnosti (tedy např. scan obálky se zprávou o výsledku doručování). Je tomu tak proto, že držitele vyzýváme k opravě či doložení správnosti mj. doporučeným dopisem s dodejkou. Pro nemalou část lidí není chození na poštu až tak oblíbenou sportovní disciplínou. Prokazování právního zájmu platí obdobně z téhož důvodu. To je i odpověď na Váš dotaz v předposledním odstavci.

  Co myslíte bílým koněm?

 7. vlazy říká:

  Zajímalo by mne proč CZ.NIC neumožňuje fyzickým osobám skrýt všechny osobní údaje majitele .cz domény včetně jména a příjmení ve WHOIS, tak aby to nebylo přístupné komukoliv pokud si to majitel domény z nějakých důvodů zveřejňovat nepřeje. Všechny osobní údaje kromě e-mailové adresy se dají skrýt např. u .eu domén (http://www.eurid.eu/cs/faq-0#enduser_person) a tak nevidím žádný rozumný důvod proč by to nemohlo v rámci solidního jednání jít i u .cz domén. Nemyslíte, že by snad každý měl mít právo na svoje soukromí a to i v případě nezveřejňování svých osobních údajů ve WHOIS? Který zákon nebo jaké nařízení ukládá CZ.NIC povinnost zveřejňovat osobní údaje majitelů .cz domén a to i proti vůli mnoha z nich? Předpokládám, že asi žádný.

  Jednoznačně nesmyslné a ničím neopodstatněné zveřejňování jména a příjmení mnohých majitelů .cz domén vede k obcházení této skutečnosti na straně některých registrátorů domén. Někteří registrátoři domén nabízejí anonymizaci domén tím, že ji registruji na svojí firmu a jejích zákazníkům ji pak dají na základě smlouvy k užívání (http://www.anonymni-domena.cz, http://www.hexageek.com/cze/pages/privatni-registrace atd.). Taková doména je pak ve WHOIS vedená s údaji registrátora jako jejího majitele a ne skutečného jejího uživatele který si za ní platí. Něco takového vám snad nevadí? Nemyslíte, že když se něco takového děje, tak něco není v pořádku na té vaší registraci .cz domén a že by snad bylo dobré se nad tím vážně zamyslet?

  Proč některé osobní údaje kromě jména a příjmení umožňujete skrývat pouze osobám ověřeným prostřednictvím vámi provozované služby mojeID a nutíte je tak aby se do toho mojeID registrovali? Nemyslíte, že ověřit osobu jde i jinak než pouze prostřednictvím mojeID? Myslím, že takto nutit lidi aby se kvůli .cz doméně registrovali i do jiné služby kterou z různých důvodů mnozí odmítají je dost nesolidní. To je o to vaše mojeID až tak malý zájem, že ho musíte takto neslušně mnohým lidem vnucovat?

 8. Zuzana Průchová říká:

  Dobrý den,

  začnu Vaším posledním dotazem. Máte pravdu, skrytí adresy u držitele – fyzické osoby – je možné tehdy, pokud je validovaným kontaktem ve službě mojeID. Není to však jediný způsob. Pravidla registrace připouštějí skrytí údajů i tehdy, pokud totožnost kontaktu byla ověřena jiným způsobem, který ve své podstatě odpovídá validaci nebo identifikaci (viz ustanovení v poznámce v příloze Pravidel registrace doménových jmen). Jedním z prvotních účelů služby mojeID je zvýšení validity dat v centrálním registru. Je proto pochopitelné, že se ji za tímto účelem snažíme využít :-).

  K otázce anonymních registrací: ano, takovou možnost jistě registrátoři mohou nabízet, a to i držitelům – právnickým osobám (i ty mohou mít zájem na tom, aby nebyly s určitou doménou spojovány a jsem přesvědčena, že taková situace může nastat dokonce častěji, než v případě fyzických osob). Je však třeba mít na paměti, že obvykle taková anonymní registrace jde ruku v ruce s poměrně striktními smluvními ustanoveními týkajícími se odpovědnosti z registrace a/nebo užívání domény, protože navenek je držitelem registrátor. Dle dostupných informací si registrátoři poskytující takové registrace ponechávají dost široké možnosti k tomu, aby registraci domény zrušili, pokud dojde k situaci, kdy by mohla poškozovat práva třetích osob. Že identita subjektu, v jehož prospěch je doména registrována, není utajena před policií, soudy a podobně, asi nemusím zdůrazňovat.

  A závěrem odpověď na Vaši poslední otázku. Rozsah údajů, které může fyzická osoba skrýt, byl poměrně dlouze diskutován. Nezapomínejme, že práva mají nejen držitelé domén, ale také subjekty, které jimi nejsou a které se mohou (a nezřídka tomu tak je) cítit poškozeny způsobem, jak je ta či ona doména užívána nebo vůbec jejím samotným zněním. Přinejmenším znalost elementárního údaje o jejím držiteli umožňuje podniknout první kroky, které mohou vést k odstranění závadného stavu, např. formou podání žaloby, trestního oznámení a podobně. CZ.NIC na jednu stranu umožňuje ochránit údaj o poštovní adrese, který je pro fyzickou osobu údajem poměrně citlivým, na druhou stranu by však neměl klást zbytečné překážky třetím osobám v situaci, kdy se chtějí domáhat svých práv. A není bez zajímavosti, že do dnešního dne možnosti skrýt poštovní adresu využilo něco málo přes dva tisíce kontaktů…

 9. vlazy říká:

  Chápu, že skrytí adresy u držitelů domén fyzických osob umožňujete pouze v případě pokud mají validovaný kontakt. Chápu také i to, že se pro tento účel snažíte prosazovat vaší službu mojeID aby jste si tím zajistili registraci mnohých lidí kteří by se jinak do toho mojeID asi neregistrovali. Totožnost kontaktu sice připouštíte ověřit i jiným způsobem, který ve své podstatě odpovídá validaci nebo identifikaci, ale nikde neuvádíte který jiný způsob kromě mojeID jste ochotní akceptovat.

  To, že identita majitelů .cz domén v případě anonymních registraci tak jak to někteří registrátoři nabízejí není utajena před policií, soudy a podobně je snad samozřejmé a nemám nic proti tomu. Jde, ale hlavně o utajení (skryti) osobních údajů před veřejnosti, tak aby k ním neměl kdokoliv přístup prostřednictvím WHOIS. Určitě je dost bezcharakterních jedinců kteří ty osobní údaje zveřejněné ve WHOIS jsou schopní zneužít proti majiteli domény za účelem pomlouvání, hanobení, obtěžování atp. k různým nekalým účelům. Každý by proto měl mít právo se proti něčemu takovému bránit tím, že mu umožníte všechny osobní údaje včetně jména a příjmení skrýt pokud to uzná za vhodné.

  Pokud se někdo cítí poškozený užíváním některé domény tak kontakt na majitele této domény nemusí vždy pomoct když majitel domény může odmítnout učinit nápravu nebo s poškozeným nemusí komunikovat. V takových případech nezbývá, pokud někomu na tom záleží to přešít prostřednictvím policie, soudu atp. a ti snad mají právo si skrytý kontakt u CZ.NIC vyžádat.
  Podobně je to např. v případě bank. Banky také nezveřejňují osobní údaje a kontakty na majitelé účtů aby takto umožnili bránit se poškozeným lidem majiteli některých účtů.
  Vaše zdůvodnění zveřejňování osobních údajů a kontaktů na majitelé domén ve WHOIS tím, že je to umožnění obrany poškozeným užíváním některých domén je nedostatečné když ti se mají možnost bránit i v případě nezveřejněných těchto údajů. Naopak tím dost značně omezujete právo majitelů domén kteří mohou být poškozování některými lidmi a kteří mají velmi omezené možnosti obrany proti tomu.

  To, že možnost skrýt poštovní adresu využilo málo lidí může být tím, že někteří majitele domén možná ani neví, že jejích osobní údaje jsou veřejně vystavené ve WHOIS a ti co mají kontakt na sebe uvedený na svých stránkách nemají důvod aby ho skrývali ve WHOIS.

 10. brouk říká:

  Bože co je to za blbost? To, že poštovní adresa majitelů domén – fyzických osob není veřejně dostupná, by snad mělo být samozřejmé, ne?

  To jako pokud chci takovou samozřejmost jako nezveřejňovat svoji poštovní adresu, tak musím za notářem? Nechcete si rovnou oskenovat moji občanku?

  Můj případ: doma mám malý NAS server, chci si sdílet pracovní dokumenty, fotky či kalendáře přes internet se svojí rodinou. U ISP si zaplatím pevnou veřejnou IP a řeknu si, že by byla fajn i vlastní doména místo IP adresy. Čistě pro potřebu mě a mé rodiny. Na serveru by nebyly žádné veřejné stránky, jenom webdav a podobné věci (víc ten NAS stejně nezvládne).

  Hledám domény, objevuji službu whois. Zkusím si najít majitele domény, která mě zajímá. S hrůzou zjišťuji, že na whois lze najít nejenom jeho poštovní adresu, ale i jeho telefonní číslo! Ježí se mi vlasy na hlavě (vědí vůbec ti lidi, že jejich kontakty jsou veřejně dostupné?). V panice zjišťuji, jestli se tomu zveřejnění dá zabránit. Načež zjišťuji, že z rozhodnutí všemocného regulátora CZ.NIC je poštovní adresa fyzických osob automaticky veřejná, pokud neabsolvujete nějaký pitomý validační proces.

  Potřebu neveřejného (a velmi dobře střeženého) registru chápu (pro potřeby policajtů). Ale proč je proboha ta databáze veřejná?

  Takže ještě jednou. Chci si pro svoji potřebu a pro potřebu mé rodiny hodit svůj NAS na internet, pod vlastní doménou. A nějaký CZ.NIC mě nutí k tomu, abych dobrovolně zveřejnil (whois) adresu domu, ve kterém ten server běží? A jako úlitbu zákonu na ochranu osobních údajů mi milostivě NIC.CZ nabídne možnost nějaké úředně ověřené registrace ve službě, kterou nechci a nepotřebuji? Si děláte srandu ne? „Budeme dodržovat zákon jenom pokud se zaregistrujete v naší úžasné službě na nejvyšší stupeň ověření identity.“. To myslíte opravdu vážně???

 11. vlazy říká:

  To co jak píše brouk by mělo být samozřejmostí CZ.NIC odmítá brát v úvahu a zarytě se snaží neobhajitelnými argumenty obhajovat jejích postoj k zveřejňování osobních údajů majitelů .cz domén proti vůli mnohých z nich. CZ.NIC se záměrně vyhýbá vyjádřit k tomu co jim nařizuje (zákon, vyhláška) tyto některé osobní údaje povinně ve WHOIS zveřejňovat, protože si jsou dobře vědomí, že žádné takové nařízení asi neexistuje. Parta nezodpovědných lidí z CZ.NIC tím hrubě zasahuje do soukromí mnoha lidi a asi z nějakých nekalých důvodů odmítají jejích právo na ochranu jejích osobních údajů.

 12. Hujer říká:

  naprosto nesouhlasím se se zveřejnováním udajů u fyzických osob .. je to nesmysl který omezuje soukromí lidí .. z tohoto důvodu odmítám soukromou webovou stránku několik let .. nikomu do mé adresy a pod .. absolutně není !

 13. Dobromysl říká:

  CZ.NIC svymi takzvane „dobrymi“ umysly v podstate pomaha businessu firem poskytujicich virtualni kancelare. Podvodnik si muze zaregistrovat virtualni adresu za 100Kc/mesic
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%ADdlo

  Ani bych se nedivil, kdyby odpovedni lide z CZ.NIC byli kapitalove propojeni prave s nekterou z firem poskytujicich virtualni adresy.

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..