Sentinel View report – leden 2023

Oproti prosinci loňského roku jsme v minulém měsíci zaznamenali více útoků na zařízení Turris. V případě počtu útoků na zařízení Turris a počtu obětí těchto útoků na jednoho útočníka je v posledních dvou měsících situace prakticky totožná. Oproti listopadu se ale signifikantně zvýšil počet útočníků na jedno zařízení; z dat za poslední tři měsíce, tedy při porovnání posledních tří reportů, se dá vypozorovat, že jeden útočník se v průměru zaměří na 20 zařízení Turris.

Vydáváme Sentinel View 1.0

Uvádíme do provozu dlouho očekávanou verzi nového Sentinel View, jehož zrod doprovázel nejeden problém se čtením obsáhlé databáze a celá akce se nesla v duchu optimalizace. Autorem všech velikých změn je Martin Prudek, který sice již není součástí našeho týmu, nicméně tento jeho počin zanechal v našem projektu nesmazatelnou stopu. Velikou pomoc zajistil druhý kolega, se kterým jsme se museli rozloučit, Vojta Myslivec, jehož nezanedbatelný přínos pro hledání ideálního způsobu optimalizace zobrazovaných dat nelze opominout.