Poslední výzva pro datové modely

Předseda pracovní skupiny NETMOD při IETF vyhlásil poslední výzvu (Working Group Last Call) pro tři Internet Drafty:

Tyto dokumenty obsahují specifikaci tzv. základních (core) datových modelů v jazyku YANG pro použití především s protokolem NETCONF. První z nich definuje konfigurační a stavová data síťových rozhraní a druhý k tomu přidává základní parametry IPv4 a IPv6. Třetí z dokumentů je pak zaměřen na IP směrování – kromě obecně potřebných parametrů vytváří i rámec, do něhož budou zasazeny budoucí datové modely směrovacích protokolů, route filtrů apod.

Zmíněné tři základní datové modely obsahují skutečně jen elementární parametry, které potřebuje téměř každé síťové zařízení. Jejich vývoj přesto nebyl úplně hladký, především proto, že jedním z hlavních požadavků byla kompatibilita s konfiguračními rozhraními (CLI) předních výrobců, tj. v první řadě Cisco Systems a Juniper Networks. Na tomto místě snad mohu přiznat, že jsem též přihřál naši polívčičku a při návrhu datového modelu pro směrování zohlednil i způsob konfigurace démona BIRD.

Právě proto, že jde o základní a široce použitelné věci, je velmi důležité, aby v těchto datových modelech nebyly žádné podstatné vady. Dovoluji si proto požádat všechny experty, kteří čtou tento příspěvek, aby se na uvedené dokumenty podívali. Pokud by zjistili nějaké nesrovnalosti, mohou je napsat buď přímo do mailing listu pracovní skupiny NETMOD, anebo jednoduše jako komentář k tomuto příspěvku – já bych je potom předal dále. Poslední výzva končí v pátek 30. listopadu, připomínky bude ale možné zapracovat i po tomto datu. Předem díky!

Ladislav Lhotka