Krátké vlny: Další seznam blokovaných webů a další zmrtvýchvstání analýzy mobilního trhu

Dne 17. srpna 2022 vydal Český telekomunikační úřad další verzi návrhu analýzy velkoobchodního mobilního trhu a oficiálně tím trumfnul počet verzí podmínek 5G aukce, která se svého času dočkala také několika zmatených přepisování.

Připomeňme, že ČTÚ uskutečnil předchozí konzultaci k návrhu regulace mobilního trhu 27. května až 27. června 2022 a připomínky obdržené v konzultaci vypořádal pouze rámcově, neboť jak sám uvádí „obdržel některé zásadní připomínky, vyžadující rozsáhlejší posouzení a výpočty, ke kterým bylo nutné se v analýze vyjádřit či dotčené kapitoly doplnit.“ Současně ČTÚ provedl analýzu finálního rozhodnutí Evropské komise ve věci sdílení mobilních sítí v Česku a dobrovolně přijatých závazků.

Rozsah navržené regulace zůstává stejný, jak co do počtu regulovaných subjektů (všichni tři síťoví mobilní operátoři), tak co do nápravných opatření (včetně cenové regulace velkoobchodních cen, velkoobchodní ceny budou stanoveny na základě principu zákazu stlačování marží).

Poměrně značnou část nového návrhu analýzy ČTÚ věnuje zdůvodnění, proč závazky národního roamingu, které převzala společnost O2 v tzv. 5G aukci, nezvýší míru efektivní hospodářské soutěže na českém mobilním trhu. ČTÚ se domnívá, že podle informací, které mu sdělily relevantní subjekty (a po vlastním posouzení), že „vstup na trh s využitím uložené povinnosti národního roamingu nebude realizován dříve než v roce 2025“. Regulátor natvrdo konstatuje, že „neexistuje jistota ani rozumná míra pravděpodobnosti vstupu nového celonárodního operátora na maloobchodní a velkoobchodní trhy na základě využití závazku národního roamingu ani komerčního národního roamingu v časovém horizontu analýzy trhu“.

V kapitole 3.1.10 návrhu analýzy ČTÚ uvádí, že „pro poskytování národního roamingu s využitím kombinací přiděleného frekvenčního spektra v ČR může (musí?) být potřebná a dosud nerealizovaná investice do sítě hostujícího operátora. Konkrétně se jedná o investici do „core“ systémů síťové infrastruktury pro poskytování 5G typu SA („Stand Alone“ typ).“ To se asi dříve nevědělo…

A i když se tak stane, tak není vyhráno. Důležitým aspektem, který ovlivňuje jak spokojenost koncových zákazníků příjemce národního roamingu, tak jeho provozní náklady, je rozsah a hustota pokrytí populace vlastní sítí. Pokud bude pokrytí vlastní sítí příjemce národního roamingu nehomogenní, mohla by koncová zařízení častějším přepínáním mezi sítěmi negativně ovlivnit kvalitu služeb z pohledu koncového zákazníka. Podmiňovací způsob není na místě. V další pasáži ČTÚ totiž uvádí, že „podle jeho informací pokrytí všech realisticky potenciálních příjemců národního roamingu (oh, oni existují také nerealisticky potenciální příjemci národního roamingu? A mohl bych vědět, kdo to je?) zdaleka není souvislé a homogenní, a to především pro pokrytí vnitřních prostor v kmitočtovém pásmu 3400-3600 MHz.“ Surprise surprise. A třešnička – „Pokud se koncové zařízení zákazníka příjemce národního roamingu nachází v národním roamingu, periodicky vyhledává přítomnost vlastní sítě (tzv. background scanning“). V průběhu tohoto vyhledávání může být koncové zařízení nedostupné.“ (!!!)

Růžové brýle, které po skončení aukce nasazoval tehdejší ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, jsou definitivně rozšlapány:

Karel Havlíček: „Proto v lednu zatáhla vláda za záchrannou brzdu a zadala ČTÚ, aby připravil novou verzi aukce, která bude podporovat soutěž na různých úrovních infrastruktury. Toto zadání se podařilo ČTÚ splnit.“

ČTÚ v návrhu analýzy: Ne.

Karel Havlíček: „Na základě zadání vlády tedy ČTÚ připravilo aukci, která přináší řešení prostřednictvím cenově orientovaného národního roamingu i pro menší hráče na trhu.“

ČTÚ v návrhu analýzy: Ne.

Karel Havlíček: „Díky této změně umožní menším hráčům možnost působit v celé síti za nízké ceny, které vytvoří velmi silnou konkurenci současným hráčům. Přeloženo do češtiny, lokální operátoři dostávají do rukou nebývalou příležitost působit za výhodných podmínek na celém trhu.“

ČTÚ v návrhu analýzy: Ne.

Karel Havlíček: „Díky možnosti národního roamingu pro operátory, kteří vysoutěžili kmitočty v pásmech 3,4 až 3,8 GHz se vytvoří reálný tlak na další snížení cen mobilních tarifů. A to díky celkem třem operátorům. Aukce přinesla dalšího hráče na mobilním trhu – společnost Centronet – k již existujícím menším: PODA a Nordic Telecom. Všichni tito menší operátoři mají nyní možnost být reálnou konkurencí na mobilním trhu.“

ČTÚ v návrhu analýzy: Ne.

Aby těch „dobrých zpráv“ nebylo málo, jak uvádí David Slížek, ještě letos k 22. listopadu 2022 vyprší platnost tzv. spektrálních limitů v pásmu 3400-3800 MHz. Tzn. noví operátoři tak budou moci nabídnout své spektrum stávající velké trojce. A prý nějaké nesmělé nabídky na trhu už padají.

Kdo je tedy nakonec vítěz? Rozhodně externí poradenské firmy. Podle posledních zápisů v registru smluv si může gratulovat například firma ECOVIS FACTA a.s., „dobře sehraný tým, který již od roku 1995 poskytuje komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství“. Za 1 950 000,- Kč (to je náhoda, že tahle částka vyšla tesně v limitu zakázky malého rozsahu?) poradí ČTÚ s:

  1. Analýzou připomínek Evropské komise k analýze velkoobchodního trhu;
  2. Provedením datové analýzy velkoobchodního trhu s cílem přípravy podkladů pro vypořádání připomínek Evropské komise;
  3. Návrhem vypořádání připomínek Evropské komise a přípravu podkladů pro Radu ČTÚ;
  4. Přípravou dokumentu pro veřejnou konzultaci a její vypořádání.

 

Ač je nějaký zákazník na Google k sehranému týmu neúprosný, gratulujeme.

O další seznam blokovaných webů se postarali poslanci. Poslaneckým pozměňovacím návrhem tu totiž máme další úřad, který může vydávat blokační seznam webových stránek. Prezident dne 16. srpna 2022 podepsal zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh tohoto zákona byl v Poslanecké sněmovně při jednání Zemědělského výboru obohacen o pozměňovací návrhy, jejichž součástí byla kompetence k vytvoření a udržování dalšího seznamu blokovaných webových stránek.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nově vede seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo těch, jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná („seznam internetových stránek“), a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách a rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu internetových stránek a o výmazu internetových stránek ze seznamu internetových stránek.

Na rozdíl od kompetence Ministerstva financí, je výše uvedenou pravomocí nadán inspektorát a odvolacím orgánem je ústřední inspektorát inspekce (§ 3c). Účastníky řízení jsou provozovatel nebo držitel doménového jména internetových stránek, o kterých je vedeno řízení o zápisu na seznam internetových stránek. Nelze-li některého z účastníků řízení identifikovat, je v úkonech v řízení označen jako provozovatel nebo držitel doménového jména internetových stránek, o kterých je vedeno řízení o zápisu na seznam internetových stránek, a adresou těchto internetových stránek. Inspektorát v těchto případech nestanovuje v řízení opatrovníka.

Účastníkovi řízení doručuje inspektorát písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí na tuto adresu.

Inspekce je povinna neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu nebo výmazu provést zápis internetové stránky do seznamu internetových stránek nebo výmaz internetové stránky ze seznamu internetových stránek. A poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky je pod sankcí pokuty povinen zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu internetových stránek, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek.

V roce 2008 odtajnila CIA publikaci „Jednoduchá polní příručka sabotáže„, kterou připravila její předchůdkyně OSS. Některé pokyny se zdají být zastaralé, jiné zůstávají překvapivě aktuální. Například:

  • Pronášejte „projevy“. Mluvte co nejčastěji a nejdéle. Své „body“ dokládejte dlouhými anekdotami a líčením osobních zážitků.
  • Pokud je to možné, zakládejte komise a předávejte všechny věci k jejich „dalšímu studiu a zvážení“. Snažte se, aby byla komise co nejpočetnější – nikdy ne méně než pět členů.
  • Co nejčastěji předkládejte nepodstatné otázky.

Když se rozhlédnete kolem sebe, nemáte na pracovišti taky „sabotéra“? :-)

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..