Evropská komise podpořila Safer Internet Centrum ČR

Máme skvělou zprávu! Safer Internet Centrum ČR (SIC CZ) získalo podporu z unijního rozpočtu na preventivní a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečnějšího internetu pro období červenec 2022 až červen 2024. Schválením projektu jsme zároveň obhájili statut národního centra začleněného do iniciativy Better Internet for Kids a sítí spolupráce Insafe a INHOPE.

SIC CZ se zároveň rozrůstá o dva respektované partnery. Spolu s Linkou bezpečí (LB) bude sdružení CZ.NIC rizikové chování na internetu a výzvy spojené s využíváním moderních technologií dětmi a mládeží řešit s projektem Jeden svět na školách (JSNS) organizace Člověk v tísni a Dětským krizovým centrem (DKC). Získáme tím nové (další) kompetence v oblastech mediálního vzdělávání, digitálních práv dětí, krizové intervence a specializované pomoci sexuálně zneužitým dětem.

Působení SIC CZ je vymezeno konkrétními výzvami, kterým při využívání moderních technologií dětmi a mládeží aktuálně čelí v podstatě celý svět. Za stěžejní přitom můžeme označit následující: fenomén „králičích nor“, šíření sexuálního obsahu tvořeného dětmi, sdílení násilného a nevhodného obsahu v reálném čase, nárůst výskytu návodů na sebepoškozování a sebevraždy, téma digitalizace dětství, dezinformace a jejich šíření a v neposlední řadě otázka stavu mediální a digitální gramotnosti dětí, mládeže, ale i jejich rodičů a učitelů.

A do čeho se chceme do poloviny roku 2024 vlastně pustit? Hlavními cíli jsou prevence a vzdělání v tématech bezpečnějšího internetu a mediální gramotnosti, provoz dvou helplinek poskytujících profesionální poradenství a krizovou intervenci dětem i rodičům a podpora fungování linky STOPonline.cz pro nakládání s nelegálním, sexuálně zaměřeným obsahem.

Mezi další oblasti našeho působení řadíme provoz krizové ambulantní péče pro děti, které se staly obětmi sexuálně orientovaných trestných činů, aktivní spolupráci s evropskými centry zapojenými do sítí Insafe a INHOPE, podporu zapojení dětí a mládeže do činnosti SIC CZ, komunikaci aktivit a existenci Safer Internet Centra ČR, spolupráci na tvorbě příslušné legislativy či posilování vztahů se státem, neziskovým sektorem i podnikatelskou sférou.

Z hlediska obsahu, nástrojů i aktivit půjde o vyvážený mix on-line i off-line opatření, kterými chceme přispět k eliminaci rizik pro zdravý duševní i fyzický vývoj dětí a mládeže v České republice. Námi řešená témata zároveň hodláme dostat mezi širokou veřejnost.

S ohledem na velký zájem učitelů a vedení škol předně vytvoříme řadu audiovizuálních i tištěných výukových materiálů k bezpečnějšímu internetu a mediálnímu vzdělávání. Mezi jinými metodiky a pracovní listy k plánovaným kurzům, seminářům a webinářům, knihu s praktickým návodem pro děti, jak se bezpečně chovat na internetu (průvodce „moderních digitálních svišťů“ od Martina Kožíška) či komiksy (včetně těch k digitálním právům dětí). Zároveň podpoříme další rozvoj videohry na téma kyberšikana z dílny JSNS (další rozvoj „Nela: DigiStories“), sérii podcastů z praxe Linky bezpečí (pokračování série „Na tenké Lince“) či novou řadu populárního seriálu „Alenka v říši GIFů“ ve spolupráci s Českou televizí a Cinebonbon.

Nezapomeneme přitom ani na předškoláky a prvňáčky. Problematiku bezpečnějšího internetu jim přiblížíme za pomoci knížky, básniček a pracovních listů ON-LINE ZOO, stejně tak jako nových 3D haptických modelů jejich hlavních postav. Ty navíc využijeme i pro vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Technickou dokumentaci k 3D modelům zveřejníme, aby si je školy mohly vytisknout na svých 3D tiskárnách.

Pro odbornou i širší veřejnost zorganizujeme konferenci k mediální gramotnosti a dva ročníky „Týdnů mediálního vzdělávání“. Spolu s tímto představíme nové funkcionality webového portálu JSNS (www.jsns.cz), který zároveň poslouží k podpoře plánování a realizace v projektu plánovaných vzdělávacích aktivit pro školy.

S cílem zlepšit přístup k preventivnímu a vzdělávacímu obsahu, podpořit jeho šíření a komunikaci a vytvořit centrální místo pro téma bezpečnějšího internetu spustíme moderní platformu SIC CZ. Stane se novou digitální tváří Safer Internet Centra ČR. Kromě našeho obsahu plánujeme lokalizovat zdroje z mezinárodní databáze Better Internet for Kids (BIK) a přinést do ČR kvalitní preventivní a výukové materiály z produkce partnerských Safer Internet Center z ostatních zemí Unie.

SIC CZ od července 2022 zajišťuje provoz dvou linek důvěry. K tradiční dětské a rodičovské lince v režii Linky bezpečí se přidala neméně zkušená helplinka DKC. Zajistili jsme tím nejen vyšší kapacitní pokrytí a dostupnost odborné péče pro děti a mládež v krizových situacích, ale zároveň podpoříme výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi oběma linkami. Novou zkušeností, která překračuje dosavadní osvětové a vzdělávací činnosti SIC CZ, pro nás bude již rovněž zmíněné zapojení krizové ambulantní péče pro děti a mládež. Pro dokreslení významu dodáváme, že DKC je stále jediné pracoviště v ČR specializované na pomoc sexuálně zneužitým dětem.

K dříve citované mezinárodní rovině ještě dodáme, že předmětem našeho zájmu bude i relevantní evropská legislativa. Ve spolupráci se sítěmi Insafe a INHOPE se aktivně zapojíme do připomínkování vybraných unijních strategií a legislativních návrhů. Samozřejmě počítáme i s pokračováním stávající spolupráce s českými úřady. Velmi si přitom ceníme možnosti přímo se zapojit do programu největší digitální akce CZ PRES, která se v listopadu 2022 uskuteční v Praze.

Novým evropským projektem navazujeme na naše stávající působení s cílem udělat internet a digitální technologie bezpečnější pro děti. Plánů, cílů a především výzev k řešení je opravdu hodně. V tomto směru nás zároveň těší, že Evropská komise velmi ocenila námi navrhované záměry a opatření k jejich dosažení, stejně tak jako složení a odbornost našeho nového konsorcia. Z navrhovaného rozpočtu nám ostatně nekrátila ani jediné euro.

Pokud vás téma bezpečného internetu oslovuje, chtěli byste se dozvědět více či máte zájem o preventivní a vzdělávací obsah a materiály, určitě se nám ozvěte na adresu: bezpecnenanetu@nic.cz. Moc rádi se s Vámi potkáme.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..