Výroční zpráva ČTÚ za rok 2021 – co se stalo nového?

Český telekomunikací úřad („ČTÚ“) zveřejnil svoji výroční zprávu za rok 2021. Jaký byl minulý rok v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb z pohledu tohoto úřadu? Pojďme se ve stručnosti podívat na hlavní události a trendy minulého roku.

 • Byla dokončena transpozice evropského Kodexu elektronických komunikací do českého právního řádu, podnikatelé, spotřebitelé i úřad se dočkali nových povinností a nových práv.
 • Formálně byly vydány příděly rádiových kmitočtů pro 5G sítě v návaznosti na aukci ukončenou v roce 2020.
 • ČTÚ spustil vlastní měřící nástroj NetTest a spustil kampaň „Plaťte za skutečnou rychlost„.
 • ČTÚ spustil vlastní srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací.
 • ČTÚ obnovil prezenční činnost Telekomunikační akademie.
 • Probíhala příprava na výběrové řízení na držitele poštovní licence, vlastní výběrové řízení probíhá tento rok.
 • V rámci kontrolní činnosti ČTÚ provedl například kontroly provozovatelů RLAN (z 201 dokončených kontrol byly zjištěny nedostatky u 163 subjektů), kontrola plnění závazků z aukce 4G týkající se pokrytí dálnic, rychlostních komunikací a železničních koridorů a kontrola dodržování podmínek pro informování uživatelů služeb o parametrech kvality služby přístupu k internetu.

Trh elektronických komunikací

Kromě tří síťových mobilních operátorů působilo na mobilním trhu také cca 130 virtuálních operátorů, z tohoto počtu jsou společnosti COOP Mobil, Tesco Mobile ČR a O2 Family majetkově propojeni se síťovými operátory. Tržní podíl jednotlivých hráčů je dlouhodobě stabilní, tři síťoví operátoři drží 92,4 % aktivních SIM karet, nezávislí virtuálové 3,7 %.

Operátorem s největším tržním podílem byl v roce 2021 opět T-Mobile, následovaný s rozestupem 10 procentních bodů O2 a třetí místo obsadil Vodafone.

Obrázek č. 1: Tržní podíly na základě celkového počtu aktivních mobilních SIM karet na maloobchodním trhu v polovině roku 2021, zdroj ČTÚ

Následující obrázek ukazuje tržní podíly největších virtuálů.

Obrázek č. 2: Tržní podíly největších MVNO podle počtu SIM karet, zdroj ČTÚ

Na konci roku 2021 byl počet aktivních SIM karet necelých 14,8 milionů (meziroční nárůst cca o 185 tisíc SIM karet), současně ČTÚ eviduje patrný přechod ze služeb typu pre-paid na služby typu post-paid (74 % ve prospěch post-paidových). Meziroční nárůst o 10 % zaznamenaly i SIM karty pro služby typu M2M, dle odhadu úřadu přesáhl jejich počet hodnotu 1,3 milionů.

Celkový objem přenesených mobilních dat dosáhl hodnoty 580 PB (meziroční nárůst o 53 %), průměrná měsíční spotřeba dat na jednu SIM kartu dosáhla hodnoty 4,5 GB (meziroční nárůst o 44 %).

S trendem navyšování datových limitů dochází k poklesu průměrné jednotkové ceny za 1 MB skutečně přenesených dat.

 width=

Obrázek č. 3: Průměrná maloobchodní cena za 1 MB skutečně přenesených dat, zdroj ČTÚ

Mobilní operátoři provozovali v roce 2021 celkem 17 728 základnových stanic LTE (ve zkušebním nebo trvalém provozu). V 27 případech bylo identifikováno rušení televizního signálu způsobené signálem LTE nebo 5G.

V oblasti služby vysokorychlostního přístupu k internetu v pevném místě došlo cca k 3% nárůstu počtu přístupů (3 940 000 v absolutním čísle). Nejvýznamnější technickou platformou pro přístup k internetu v pevném místě zůstaly bezdrátové sítě v nelicencovaných sdílených pásmech, nicméně přístupy jak prostřednictvím fixního LTE, tak optických sítí zaznamenaly nárůst.

Obrázek č. 4: Podíl vysokorychlostních přístupů dle jednotlivých technologických řešení, zdroj ČTÚ

Poštovní trh byl opět poznamenaný dlouhodobým poklesem zásilek do 2 kg a doporučených zásilek. Na trhu reálně poskytovalo poštovní služby 20 poskytovatelů (z 37 evidovaných v evidenci ČTÚ).

Obrázek č. 5: Vývoj počtu přepravených poštovních zásilek, zdroj ČTÚ

Dne 30. srpna 2021 podala společnost ČP žádost o úhradu čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž za rok 2020 v maximální možné výši 1 500 000 000 Kč. V žádosti ČP vyčíslila celkovou výši čistých nákladů na 1 869 691 252 Kč.

Z toho čisté náklady

 • na pobočkovou síť byly vyčísleny ve výši 1 553 458 677 Kč,
 • na doručovací síť ve výši 323 576 351 Kč a
 • čisté náklady na podpůrné procesy vyvolané povinností poskytovat základní služby byly vyčísleny ve výši 28 386 061 Kč.
 • Nehmotné a tržní výhody byly stanoveny ve výši 90 441 800 Kč a náklady kapitálu ve výši 54 711 963 Kč.

Notifikace čistých nákladů ještě probíhá u Evropské komise, ale podle některých informací jde již do finále.

ČTÚ identifikoval nutnost přípravy a přijetí další novely zákona o elektronických komunikacích („která by odstranila aplikační praxi případně identifikované nepřesnosti transpozice. Není vyloučena ani potřeba legislativní reakce na současnou světovou situaci a její dopady do sektoru elektronických komunikací“), zákona o poštovních službách (z důvodu závěry NSSS čj. 8 As 70/2018-100 ze dne 14. září 2021, stavu trhu a jeho rozvoje“) i zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (úpravy v oblasti poskytování informací o fyzické infrastruktuře a o stavebních pracích).

Rozpočet úřadu byl naplněn příjmy oproti předpokladu na 104,08 % (6,696 mld.) a výdaje byly ve výši 697 mil. Kč (31,17 % z důvodu doposud neschválené notifikace čistých nákladů na poskytování základních poštovních služeb). Na tzv. radiokomunikačním účtu byla na konci roku částka 1,259 mld., ČTÚ z něj během roku hradil výdaje ve výši 95 mil. Kč.

Z pohledu lidských zdrojů bylo na úřadě v roce 2021 celkem 596 systemizovaných míst, průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 564. Z toho 37 zaměstnanců bylo v poproduktivním věku, 51 zaměstnanců ukončilo svůj služební (pracovní poměr) a 46 bylo nově přijato. Průměrný hrubý plat zaměstnance ČTÚ v roce 2021 činil 43 239 Kč.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..