Krátké vlny: Služby českého e-governmentu ve světle průzkumu veřejného mínění

Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2019 provedl kontrolní akci č. 19/14 s cílem podívat se blíže na zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy. Po každé takové kontrolní akci dostane vláda na stůl výsledek kontroly, kontrolovaný subjekt dostane možnost vyjádření. Nezřídka bývá, že ze samotné kontroly vyplynou nějaké další úkoly, o kterých je pak následně vláda informovaná. V tomto případě jedním z úkolů (který vláda uložila ministru vnitra v únoru 2021) bylo seznámit vládu s výsledky analýz potřeb občanů a jejich poptávky po digitálních službách.

Ministerstvo vnitra zadalo zpracování dotazníku v rámci průzkumu veřejného mínění zpracovávaného pro projekt „Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009069), samotný sběr dat pro reakci na nález Nejvyššího kontrolního úřadu proběhl v srpnu 2021, sledované období celého projektu bylo vymezeno na roky 2018–2021.

Než se podíváme na výsledky dotazníku, podívejme se na některá zajímavá čísla dokreslující hlavní zjištění projektu, který ilustruje očekávání a potřeby občanů ve vztahu k e-governmentu v České republice v roce 2021. Parental Advisory: výsledný pocit z projektu a prezentovaných čísel záleží na tom, v jaké IT bublině se pohybujete.

Podle výsledků projektu datové schránky jsou široce známé (76 % lidí), nicméně je využívá pouze 10 % lidí (to se změní příští rok, kdy budou datové schránky povinně zapnuty pro všem podnikajícím fyzickým osobám a dále těm fyzickým osobám, které se svým identitním prostředkem přihlásí přes NIA). Jako důvod nevyužívání datových schránek většina uvádí, že je nepotřebují nebo nevědí, k čemu jsou.

Obrázek č. 1, Využívání datové schránky, zdroj: Ministerstvo vnitra

Obecně známá je také eObčanka (61 %), využívá ji 2 %, bariéry nevyužívání zůstávají stejné.

Obrázek č. 2, Využívání eObčanky, zdroj: Ministerstvo vnitra

Portál občana zná 51 % populace (nárůst z 30 %). 33 % dotazovaných lidí o portálu ví, ale nevyzkoušeli ho, protože neví, k čemu slouží, neví, jak si zřídit přístup nebo ho nepotřebují.

Hlavní trendy ve zkoumaném období o povědomí nebo využívání nástrojů e-governmentu uvádí následující tabulka:

Obrázek č. 3, Trendy ve využívání nástrojů e-govermentu, zdroj: Ministerstvo vnitra

Z analýzy provedené pomocí nástroje Google Analytics na datech o návštěvách příslušných webových stránek vyplynulo, že ve sledovaném období došlo k nárůstu využívání Portálu veřejné správy a dalších nástrojů eGovernmentu (datové schránky, elektronický občanský průkaz, Portál občana), a to v řádu stovek až tisíců procent. Bohužel se tento nárůst netýkal obecné populace, ale nerovnoměrně zastoupené skupiny uživatelů. Typické uživatele nástrojů eGovernmentu si lze představit jako podnikatele, lidi s vyšším vzděláním, lidi středního nebo mladšího věku.

Obrázek č. 4, Využívání nástrojů e-Governmentu ve sledovaném období, zdroj: Ministerstvo vnitra

Průzkum ukázal „šokující“ závěr, že občané od elektronizace primárně očekávají zjednodušení vyřizování záležitostí na úřadech. O přínosu jsou přesvědčeni hlavně mladí do 29 let, lidé s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním a lidé z Prahy. Bohužel „zjednodušení vyřizování záležitostí na úřadech“ není převod agendy do elektronické podoby. Pokud už si stát odpoví na otázku „musí tato agenda vůbec existovat?“ kladně, druhá otázka, která bude následovat, je „jak zdigitalizovat agendu tak, aby byla co nejméně zatěžující pro občana i pro stát?“. V opačném případě jsou občané jen pokusnými králíky hry na e-government, viz například portál Moje daně.

Obrázek č. 5, Vnímání e-Governmentu, zdroj: Ministerstvo vnitra

V rámci průzkumu lidé také odpovídali na otázku, jaké služby státu by mělo jít zařídit elektronicky přes internet bez nutnosti návštěvy úřadu.

Odpovědi primárně mířily do těchto oblastí:

 1. prodloužení, vydávání dokladů,
 2. placení poplatků, pokut, daní a služeb,
 3. stavební povolení a správa nemovitostí,
 4. náhled, výpisy a změny v registrech,
 5. náhled, výpisy a změny v katastru,
 6. podávání žádostí obecně,
 7. změny údajů,
 8. záležitosti spravované Finančním úřadem nebo Dopravním inspektorátem,
 9. sociální dávky a jiná podpora státu.

Obrázek č. 6, Návrhy veřejnosti na elektronizaci, zdroj: Ministerstvo vnitra

Mezi nejčastější odpovědi patří i kategorie „Všechno“. Krátké, úderné, ale trochu vzbuzující pochyby, že respondent vůbec ví, jaké služby jsou již digitalizovány.

Konkrétnější představu uvedli respondenti, kteří se zúčastnili hloubkových rozhovorů k fungování Portálu občana realizovaných státní agenturou NAKIT v prosinci 2021. Ti uvedli například:

 • „Líbilo by se mi celé založení digitální identity on-line, teď se musím jít ověřit na Czech POINT.“
 • „Zajímal by mě přehled o dluzích vůči státu.“
 • „Byla bych ráda, kdybych viděla všechny informace o lokálním dění na jednom místě – jaká pravidla platí v mém městě, jaké jsou aktuální uzavírky, otvírací doba důležitých institucí, např. nemocnice a pošty.“
 • „Získat přehled, do kdy mi platí technická a pojištění vozidla, jaký má můj vůz VIN kód a zařídit si přepis vozidla on-line.“
 • „Uvítala bych průvodce podáním – přehled o tom kde a u koho je teď moje podání a v jakém stavu, že ode mě není nic potřeba dodat.“

V materiálu pro vládu Ministerstvo vnitra v reakci na tento „wish list“ uvádí i současný stav některých požadovaných služeb e-governmentu.

Agenda Stav
Prodloužení a vydávání dokladů O nový řidičský průkaz si lze zažádat prostřednictvím Portálu občana od podzimu 2021. Agendu s vydáním prvního řidičského průkazu, expresní vydání dokladu, řešení odcizení nebo změnu údajů je možné činit pouze OSOBNĚ na úřadě. Osobní přítomnost na úřadu vyžaduje v drtivé většině případů agenda občanských průkazů a cestovních pasů.
Placení poplatků Usnadnit placení poplatků obcím, úřadům nebo příspěvkovým organizacím má za cíl projekt „Platební brány pro veřejnou správu.“ Ministerstvo vnitra zavedlo Dynamický nákupní systém pro poskytování služeb platebních bran pro veřejnou správu, přes který bude pro jednotlivé orgány veřejné moci realizovat veřejné zakázky na poskytovatele služeb platebních bran.
Placení daní a záležitostí spravované Finančním úřadem V březnu byl spuštěn On-line finanční úřad na webu www.mojedane.cz
Stavební povolení Nový stavební zákon (neúčinný) počítá s digitalizací stavebního řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje dokončit komplexní digitalizaci v polovině roku 2023.
Agenda Dopravního inspektorátu Od podzimu 2021 je možné nahlížet přes Portál občana do Registru silničních vozidel. Uživatel může vidět evidenci svých aktuálních i historicky provozovaných vozidel.

Podle výsledků výše uvedeného šetření můžeme směle vyhlásit vítěze soutěže Propadák e-governmentu. První místo bezesporu získává eObčanka. Projekt, u kterého stát dlouhodobě selhává s vysvětlováním jeho přínosu uživatelům – občanům. „Úspěch“ projektu se pozná i podle toho, že stát radši vsadil na bankovní identitu. Naštěstí i přes tuto sázku neuzavřel prostor pro alternativní a bezpečné identitní prostředky jako je například mojeID. V současné době však provozovatel sdružení CZ.NIC stále čeká na Ministerstvo vnitra, až odešle oficiální žádost o notifikaci tohoto prostředku pro přihlašování ke službám EU. Služba mojeID již byla schválena pro přeshraniční autentizaci v rámci prenotifikačního řízení a jak uvedl v březnu Jaromír Talíř: „Téměř posledním krokem je již pouze podpis ministra vnitra na oficiálních notifikačních dokumentech a vystavení informace o notifikaci ve věstníku EU. V ten moment je možné prostředky, které splňují požadavky nařízení eIDAS pro přeshraniční autentizaci, využívat.“ Tak go, vnitro, go!

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..