Pozor na nabádání žáků k používání sociálních sítí a messengerů

Spolu se zahájením školního roku nejeden učitel řeší, jaký nástroj pro komunikaci se žáky zvolit. Spolu se stále se snižujícím věkem, kdy již dlouho není výjimkou ani více než polovina prvňáčků, kteří mají mobilní telefon, padá logicky volba na sociální sítě a především nejrůznější messengery. Ať již jde o Facebook, WhatsApp či Viber.

Při doporučování takovéto komunikace či zakládání společných skupin pro celou třídu je však na místě obezřetnost. I na používání těchto aplikací se od letošního května vztahuje legislativa, konkrétně pak GDPR, podle kterého je pro používání podobných nástrojů ze strany osob mladších 16, resp. 13 let (v návaznosti na národní legislativu) nutný souhlas rodičů. Podobný problém pak může nastat i při video-konzultacích přes Skype.

Většina aplikací promítla GDPR i do svých uživatelských podmínek, které obsahují ustanovení o minimálním věku a poměrně neurčitě odkazují na národní legislativu. Např. WhatApp ve svých anglických podmínkách ochrany soukromí (pozn. oficiální český překlad není nabízen) uvádí: „If you live in a country in the European Region, you must be at least 16 years old to use our Services or such greater age required in your country to register for or use our Services“ (Pokud žijete v některé ze zemí Evropy, musíte být pro používání našich služeb starší 16 let nebo vyšší věk, než je pro používání našich služeb požadován ve Vaší zemi). Vzhledem k tomu, že v České republice zatím nebyl k GDPR schválen příslušný národní zákon, platí hranice pro používání sociálních sítí od 16 let.

Pravidla pro ověření věku je sice možné sice poměrně snadno obejít (např. zadáním záměrně chybného data narození nebo prostým odškrtnutím políčka „Starší 16 let“), čímž však dochází jak k porušení smluvních podmínek, tak i platné legislativy. V budoucnu pak nejde vyloučit, že by právě takového porušení mohlo pomoci provozovatelům sociálních sítí se, byť částečně, vyvinit ze své odpovědnosti např. v případě kyber. šikany.

Minimálně z pohledu GDPR jedno z možných řešení nabízí získání písemného souhlasu rodiče, které ve svých podmínkách nastiňuje rovněž Viber: „In the EEA, certain default privacy settings will be applied to users under the age of 16 and can only be changed if the legal guardian instructs so in writing.“ (V zemích EHP se na uživatele mladší 16 let mohou vztahovat určitá výchozí nastavení ochrany osobních údajů, která mohou být změněna pouze tehdy, pokud zákonný zástupce dítěte o to písemně požádá). Takovýto souhlas může škola získat např. od rodičů na začátku školního roku. Vhodné je zároveň schválení ve Školním řádu. Pro komunikaci se žákem je zároveň možné v některých případech využít možností e-learningových systémů, např. Moodle.

Podmínky pro používání sociálních sítí ve školách bohužel GDPR ještě více zkomplikovalo. To by však nemělo být důvodem k rezignaci na jejich využití ve výuce a především osvětové činnosti, kdy učitel či školní metodik provádí žáka např. bezpečnostním nastavením a upozorňuje na možná rizika jednotlivých aplikací.

Autor:

Komentáře (1)

  1. Andykaufmantony říká:

    Jiří Průša, thanks so much for the post.Really thank you! Keep writing.

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..