Olomouc hostila 40. ročník soutěže Středoškolská odborná činnost

V neděli 17. června jsem měla možnost být v Olomouci na slavnostním vyhlášení vítězů 40. ročníku celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Sdružení CZ.NIC podporuje tuto akci již pátým rokem a i po těch letech se nestačíme divit, co se najde za talenty mezi dnešními středoškoláky. Ale vezměme to od začátku, protože než se studenti probojují na celostátní přehlídky, čeká je dlouhá cesta.

Máte pocit, že jste o Středoškolské odborné činnosti (SOČ) nikdy neslyšeli? Nevadí, pojďme si jí představit. Jedná se o soutěž pro středoškolské studenty, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání. Její historie sahá až do roku 1978. Účastí v soutěži dostanou studenti možnost si v praxi vyzkoušet, co obnáší vědecká činnost nebo psaní a obhajoba odborné práce, mohou zjistit, jak by je bavil vybraný vysokoškolský obor a pokud se někteří umístí na předních místech, mají šanci tím začít vědeckou kariéru. Vyhlašované obory jsou vždy z přírodovědné, humanitní a technické oblasti, takže si každý najde to svoje. Jak jsem naznačila v úvodu, než jsou vyhlášení ti nejlepší z nejlepších, čeká středoškoláky dlouhá cesta, která trvá od února do června, a to nepočítám samotnou tvorbu práce, která tomu všemu předchází. Nejprve studenti se svou prací účastní tzv. školní přehlídky. Z ní vzejdou jedinci, kteří postoupí do okresní přehlídky a odtud ti nejlepší putují na krajskou přehlídku. Vítězové z krajských kol se pak utkají na celostátní přehlídce, která vrcholí slavnostním vyhlášením.

Celostátní přehlídka je putovní a koná se vždy v jiném městě v rámci České republiky a nad jejím konáním přebírá záštitu jedna z místních škol. Pro 40. ročník byl vybrán Olomouc a hostování se ujalo Slovanské gymnázium v čele s ředitelem Radimem Sloukou. Slavnostní vyhlášení vítězů se pak odehrálo na půdě Moravské vysoké školy Olomouc.

Když jsem vešla do auly, panovala tam atmosféra plná očekávání a lehké nervozity. Kdo se asi stane vítězem jednotlivých oborů? Pro 40. ročník byly vyhlášeny tyto obory: matematika a statistika, fyzika, chemie, biologie, geologie, geografie, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, ochrana a tvorba životního prostředí, strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design, elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, stavebnictví, architektura a design interiérů, tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, ekonomika a řízení, pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, teorie kultury, umění a umělecké tvorby, historie, filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory a informatika.

Konečně zazněla slavnostní fanfára a přistoupilo se k vyhlašování a předávání cen. Vše šlo jako po másle, až jsme najednou byli u oboru s číslem 18 – Informatiky. Při této kategorii dávám vždy největší pozor, protože si kladu otázku, jestli někdo z těchto studentů nebude náhodou za pár let pracovat u nás v CZ.NIC. Kdo ví, jestli se v budoucnu na chodbě nepotkám s Antonínem Říhou, Ivem Meixnerem nebo Danielem Krejčím, kteří letos uspěli na předních příčkách.

Antonín Říha se umístil na třetím místě s prací „Implementace a rozbor algoritmu NEAT pro problémy reinforcement learningu“. Cílem práce bylo prozkoumání teoretických východisek pro použití genetických algoritmů na problémy reinforcement learningu a jejich následná implementace. Antonín aplikoval NEAT algoritmus, pro který navrhl vlastní rozšíření a prozkoumal jeho schopnosti pomocí experimentů. V praktické části došlo na samotnou implementaci a na vytvoření prostředí pro další vývoj. Výsledkem bylo, že nové rozšíření algoritmu NEAT je dobrou alternativou pro některé domény.

S prací „Hlasový asistent TERMIX“ uspěl na druhém místě Ivo Meixner. Ve své práci se zabýval hlasovým asistentem a ovládáním počítače pomocí hlasu. Záměrem bylo navrhnout a naprogramovat takový počítačový program, který by běžnému uživateli umožnil ovládat počítač pomocí hlasových příkazů. K dosažení cíle použil Ivo programovací jazyk C#, platformu Microsoft .NET Framework, vývojové prostředí Microsoft Visual Studio a systém pro převod hlasu na text Google Speech API. Výsledkem hlasového asistenta je možnost ovládat hlasem webový prohlížeč, psát text, dále může sloužit k vyhledávání informací na Internetu a přehrávat videa na YouTube.

A konečně celorepublikovým vítězem se stal Daniel Krejčí, který se ve své práci s názvem „Lovci perel“ věnoval vývoji webového informačního systému pro stejnojmennou hru. Tu již provozují knihovny a školy po celé České republice. Podnětem pro vznik systému byla neexistence centrální správy hry bez možnosti prezentace projektu veřejnosti. Nový systém přenáší správu hry do internetové podoby. Přínosem pro knihovny a školy jsou nové možnosti organizace, čtenáře informuje o jejich čtenářské aktivitě a veřejnosti nabízí jednotný a ucelený pohled na projekt, jeho funkcionalitu a přináší jednodušší možnost registrace. Daniel použil k napsání jádra projektu PHP za pomoci MVC frameworku CodeIgniter. Výstup je posílán do prohlížeče uživatele v HTML, CSS a JavaScriptu. Nebyla opomenuta ani bezpečnost, která zajišťuje aktivní obranu před SQL injection, Brute force attack a Cross-site scripting.

Vítězové této kategorie uzavřeli 40. ročník Středoškolské odborné činnosti, vše, co mělo být rozdáno, se rozdalo a byl čas, aby zazněla opět fanfára a my jsme se mohli rozjet do svých měst. Při odchodu jsem nemohla myslet na nic jiného, než že jsem měla opět možnost stát na pódiu ve společnosti skromných, mladých, nadějných lidí, kteří s nesmělostí přebírali své diplomy a ceny. Nemohli uvěřit, že vyhráli a že jejich snažení mělo kýžený výsledek. Nejvíc mě překvapuje, že bych čekala sebevědomé a průbojné jedince, ale opak je pravdou. V mnohých očích byla vidět nevěřícnost, radost, zklamání, ale také odhodlání se účastnit další rok. I já doufám, že budu mít možnost u toho opět být. Takže snad na shledanou příští rok v Opavě.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..