STOPonline.cz v detailech

V reakci na některé komentáře, které se objevily v souvislosti se spuštěním webu STOPonline.cz, cítím potřebu společnosti blíže popsat činnost, kterou provádíme v rámci provozu této linky. Je pochopitelné a zcela jistě i žádoucí, že společnost má obavy o svá základní práva, a já doufám, že tento článek poslouží k lepšímu porozumění tomu, co se skrývá za tímto novým webem, o jehož spuštění jsme informovali zde.

V polovině února bylo ředitelem Národní centrály proti organizovanému zločinu JUDr. Michalem Mazánkem podepsáno memorandum sdružení CZ.NIC a Národní centrály proti organizovanému zločinu, které zakotvilo spolupráci v oblasti boje proti sexuálnímu zneužívání dětí.

Společně s vyjednáváním společného memoranda proběhla osobní návštěva členů rady mezinárodní asociace INHOPE. Tato celosvětově velmi významná asociace byla založena v roce 1995 a od té doby se zabývá bojem s obsahem zobrazujícím sexuálně zneužívané děti. INHOPE sdružuje 51 linek ve 45 zemích světa a jejím hlavním cílem je urychlit výměnu informací o obsahu jakkoli zobrazujícím sexuální zneužívání dětí. Sdružení CZ.NIC se stalo prozatímním členem této asociace v červnu tohoto roku.

STOPonline.cz slouží k možnosti anonymně upozornit na obsah zobrazující sexuální zneužívání DĚTÍ. V průběhu mnohaleté činnosti mezinárodní asociace INHOPE a širokého mezinárodního zapojení, došlo ke vzájemnému konsenzu odborníků pracujících s deviantními osobami. Tento konsensus mimo jiné naznačuje, že někteří pachatelé po shlédnutí materiálu se sexuálně zneužívaným dítětem často cítí stud, pocit viny a v některých případech by chtěli dítěti i pomoci, kdyby měli možnost. Bohužel pravděpodobnost, že tito pachatelé půjdou na policii je velmi malá. V případě, že je pachatelům však nabídnuta možnost oznámit daný obsah anonymně, šance, že tak učiní, se několikanásobně zvyšuje. Anonymní oznámení věrohodné instituci, která nesbírá data o oznamovateli, se tak ve 45 zemích světa stala hlavní branou vedoucí k přímé záchraně dětských obětí, o nichž by se jinak orgány činné v trestném řízení jen těžko dozvídaly. S tímto stanoviskem souhlasí i mezinárodní výkonné složky jakými jsou INTERPOL a EUROPOL, jež s touto asociací úzce spolupracují.

Hlavní činností linky STOPonline.cz je tedy mezinárodní komunikace prostřednictvím databáze ICCAM (zkratka věty – I see child abusing material, což v překladu znamená: vidím materiál se sexuálně zneužívaným dítětem), prostřednictvím které si jednotlivé země vyměňují informace o obsahu, o kterém se dozvěděly ve své zemi, ale jež je umístěn v zemi jiného členského státu. Informace příchozí prostřednictvím této databáze jsou VŽDY předávány orgánům činným v trestním řízení k bezodkladnému zahájení prověřování zločinu.

V rámci činnosti STOPonline.cz jsme my sami ještě považovali za důležité přidat další dvě části, které se zneužívání dětí mohou také nepřímo týkat a jež mohou naopak být efektivním preventivním opatřením, jež může výše popsanému zločinu předejít.

Tímto obsahem máme na mysli nepatřičné dětské fotografie, které na Internet umisťují sami rodiče, a které jsou potom často nalézány na pornografických serverech. Jedná se tedy o dobrovolnou činnost. Zmíněné možné dopady týkající se například fotografií dětí koupajících se v bazénu mají však pouze informativní charakter, který směrujeme buď přímo na majitele daných alb nebo provozovatele on-line platforem, kde jsou obrázky umístěny a zpřístupněny. Pokud však platformy ani rodiče na naše upozornění nereagují, nijak dál to neřešíme. Morálně však cítíme, že je správné na tuto skutečnost upozornit. Navíc sami provozovatelé mnohých serverů mají nastavená kritéria tak, aby uživatelé na jejich servery obrázky zobrazující nahotu nenahrávali a jsou nám mnohdy za upozornění na tuto skutečnost vděční.

Poslední jednání, které považujeme za velice nebezpečné a často je hlavní cestou k uskutečnění zločinu, se týká kybergoormingu. Kybergrooming je jednání, kdy se pachatel ve své oběti snaží vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce, na které může dojít k fyzickému, sexuálnímu, nebo jinému útoku a v tom nejhorším možném případě i k únosu dítěte. Někteří grooměři (pachatelé kybergroomingu) se také mohou snažit vylákat (především erotické) fotografie z dětí online, aniž by se s nimi chtěli sejít. Toto jednání je dle našeho názoru velmi nebezpečné a už jen skutečnost, že jej mohou uživatelé služeb Internetu hlásit nám, může působit preventivně, jelikož se tento pojem dostane snáze do povědomí široké veřejnosti.

Popsaná problematika je úplným výčtem toho, čím se STOPonline.cz zabývá. V případně další problematiky, jež by mohla znamenat významný zásah nejen do práv zaručených článkem 17 Listiny základních práv a svobod, jsme velmi opatrní a věříme že rozhodování o tom, co je a co není nezákonné navždy zůstane v rukách soudů, které jsou k tomuto účelu v demokratických zemích určeny. Spuštěním webu STOPonline.cz se náš názor na svobodu projevu, cenzuru a dodržování dalších nezcizitelných lidských práv nijak nemění.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..