Co přinesou změny Pravidel a Podmínek mojeID od 1. srpna 2015?

Služba mojeID funguje od podzimu 2010 a stávající dokumentace od února 2012. Rozhodně se o nás tedy nedá tvrdit, že bychom byli posedlí novelizacemi a jsme tomu rádi :).

Nová znění dokumentů Podmínky užití služby mojeID pro přihlášení k systémům poskytovatelů (což není nic jiného, než obchodní podmínky pro naše partnery, tedy poskytovatele, ať již s písemnou smlouvou, čili poskytovatele s plným přístupem, nebo bez ní) a Pravidla poskytování služby mojeID pro koncové uživatele, která vstoupí v účinnost prvním srpnovým dnem, tak odrážejí faktické i právní změny, ke kterým od roku 2012 došlo.

Více změn proběhlo v Pravidlech, takže, pojďme se na ně podívat podrobněji (u Podmínek jde jen o změnu terminologie, stejně, jako v Pravidlech, a změny v souvislosti s rekodifikací, takže se jim dále nebudu věnovat):

Předně bylo třeba dokument přizpůsobit rekodifikaci soukromého práva, tedy novému občanskému zákoníku. Zde došlo především k rozšíření čl. 2, který upravuje způsob uzavírání smlouvy s uživateli – spotřebiteli. V souladu s novým zákoníkem byla změněna i formulace obsahující odpovědnost za škodu (čl. 9.2.) a některé pojmosloví (jednat jménem – jednat za…). Vesměs se jedná o spíše kosmetické změny a proto jsme také s jejich zavedením počkali na implementaci některých nových funkcionalit služby mojeID, abychom Pravidla neměnili každou chvíli.

Mezi další změny patří zpřesnění a doplnění některých pojmů, se kterými oba dokumenty pracují. Nově v nich tedy najdete definici „identifikátoru kontaktu“ (což je pojem, se kterým pracují i Pravidla registrace doménových jmen a řada uživatelů mu ne úplně rozumí) a také „uživatelského účtu služby“, protože ten toho zahrnuje poněkud více, než samotný kontakt.

S čím jsme si dali poměrně dost práce, je část popisující proces identifikace a validace, tedy podstatu toho, na čem je služba založena; najdete ji v článku 3. Úpravy odrážejí především faktické změny, které byly ve službě provedeny a postupně implementovány, tudíž se znění dosavadních dokumentů stalo jaksi, právnicky řečeno, obsoletní :). Takže rozlišujeme adresu trvalého pobytu, sídla právnické či fyzické osoby a korespondenční adresu, PIN už lze zaslat i na čísla mimo ČR a SR, je jasněji definováno, co je částečně identifikovaný a co plně identifikovaný kontakt (vypustili jsme zbytečnou „omáčku“). Totéž se týká i ustanovení, které řeší, co se bude dít s kontaktem a uživatelským účtem služby v případě nepoužívání. Jasně deklarujeme, že v případě validace archivujeme částečné kopie identifikačních dokladů uživatele (tedy kopírujeme jen ty části, které pro validaci potřebujeme, jména manželů a manželek, rodné číslo, nás nezajímají) a uživatel s tímto postupem akceptací Pravidel (a pak ještě při pořízení kopie dokladu) vyjadřuje souhlas.

A konečně byla také postavena, obdobně, jako je tomu v případě doménových jmen, na roveň komunikace elektronickými prostředky a komunikace pomocí písemností, protože mojeID je služba pro elektronickou komunikaci, obchodování. Uživatel služby je povinen mít v registru identit služby mojeID aktuální e-mailovou adresu a z naší zkušenosti vyplývá, že tomu tak v 99 % případů skutečně je, tudíž neočekáváme v tomto směru žádné problémy či negativní dopady na samotné uživatele. Ostatně, kromě zasílání PIN pro validaci, s většinou uživatelů ani písemně, tedy zasláním dopisu na poštovní adresu, nekomunikujeme. Upravili jsme také znění rozhodčí doložky, tak, aby byla konformní s rozhodnutími českých soudů, tedy vlastně toho Nejvyššího; jedná se nově tedy o návrh a závisí na uživateli, jestli by případný spor se sdružením chtěl tímto způsobem řešit či nikoliv. Jsme rádi, že zatím jsme do takové situace nebyli postaveni a naši uživatelé se s námi nesoudí.

Poslední změny se týkají tabulky v příloze č. 1 Pravidel, která byla převedena částečně z „programátorštiny“ do jazyka běžných lidí, některé pojmy byly vypuštěny, jiné doplněny (adresa trvalého pobytu/sídla…korespondenční adresa) a zpřesněny (např. co může být identifikační řetězec) a objevil se také nový sloupec, který uvádí, jaké z údajů jsou nutné pro uskutečnění validace.

Věřím, že úpravy přijmete s pochopením, když už ne s nadšením, protože si uvědomuji, že nad změnami obchodních podmínek se většinou nejásá, ale snad Vám pomůže právě tento stručný soupis. Rozhodně pro Vás, jako uživatele služby, nepřinášejí žádné negativní změny či nepříjemné povinnosti.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..